Konsekvenser av å endre vedtaket om bybrua

Bane NORs prosjektsjef Hanne Stormo orienterte fredag politikerne om konsekvensene av å gå vekk fra tidligere vedtak om å bygge ny bybru i Drammen.

  • Nytt dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen
  • Prosjektnyheter
  • Utbyggingsprosjekt

Publisert: 30. august 2019 klokken 15:25

Oppdatert: 24. oktober 2019 klokken 14:06

Bilde av Bybrua

Bybrua i DRammen

Prosjektsjefen fra InterCity-prosjektet Nytt dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen informerte fredag 30. august om konsekvensene av å gå tilbake på avtalen om å bygge ny bybro i Drammen i forbindelse med Bane NORs utbygging der.

Tirsdag foreslo formannskapet å snu om på vedtaket som et enstemmig bystyre fattet i september 2018. I stedet for å bygge en ny bybro, er kommunen nå innstilt på å beholde og oppgradere den gamle brua.

Rammer flere

I fredagens ekstraordinære formannskapsmøte redegjorde Stormo for hvilke konsekvenser formannskapets helomvending innebærer for InterCity-utbyggingen i Drammen.  

– Vi har jobbet i over et år med å prosjektere en løsning for Drammen stasjon hvor det er forutsatt at kommunen skal bygge ny bybru, forklarer prosjektsjef Hanne Stormo.

Hvis kommunen nå snur, må dette arbeidet legges til side og vi må starte med å prosjektere en ny løsning. Å gå tilbake på beslutningen om å bygge ny bro, kan forsinke hele prosjektet med et år.

Hun legger til at det er ikke bare prosjektet som blir rammet av beslutningen om å beholde bybrua.

– Vårt prosjekt henger nøye sammen med utbyggingen av InterCity-prosjektet Nykirke-Barkåker. Vi skal bygge for rundt 20 milliarder til sammen, og det kan kjøres dobbelt så mange tog mellom Tønsberg og Oslo, når de nye sporene åpner for trafikk. Når vi ikke får dette klart i tide, tar det lengre tid før de reisende og samfunnet får nyte godt av den utbyggingen vi skal gjøre, sier Stormo.

Lengre anleggsperiode og mer buss for tog

Hvis prosjektet blir forsinket som følge av kommunens snuoperasjon vil det bli lengre perioder med buss for tog. Gjennom hele byggeperioden vil det være redusert kapasitet ved stasjonen, i tillegg vil det være behov for at stasjonen stenges for togtrafikk i kortere og lengre perioder. Dette må planlegges flere år i forveien.

– En forlenget anleggsperiode vil få store konsekvenser for både de reisende på Østlandet og for innbyggerne i Drammen, sier Stormo.

Forholder seg til fjorårets vedtak

Prosjektet legger vedtaket bystyret fattet i 2018 til grunn for det videre arbeidet.

– Vi fortsetter arbeidet vårt inntil et eventuelt nytt vedtak er fattet. Vårt eneste alternativ til dette er å bygge om eksisterende bro. I så fall vil det bli aktuelt å rette et økonomisk krav mot kommunen for kostnader som følge av forsinkelser i prosjektet og InterCIty-utbyggingen.

Prosjektet har behov for en avklaring.

– Konsekvensene øker jo lenger tid dette tar, avslutter Stormo.

Presentasjon for formannskapet 30. 08. 2019


Publisert: 30. august 2019 klokken 15:25

Oppdatert: 24. oktober 2019 klokken 14:06