Utbyggingsavtalen er signert

Drammen kommune og Bane NOR har signert utbyggingsavtalen knyttet til det store Drammen-Kobbervikdalen-prosjektet. Denne avtalen er et nøkkeldokument, som regulerer alle de store grensesnittene mellom kommunen og Bane NOR.

Publisert: 5. juni 2018 klokken 15:17

Oppdatert: 9. oktober 2018 klokken 09:24

- Dette er en viktig milepæl for prosjektet, understreket direktør i Utbyggingsdivisjonen i Bane NOR, Helga Nes, da avtalen ble signert.
- Prosjektet er ikke bare viktig for Drammen, men også for hele InterCity-utbyggingen.

Helga Nes takket Drammens politikere og embetsverk for det gode samarbeidet mellom kommunen og Bane NOR i planarbeidet som har pågått siden 2012.
- Vi har fått til et godt samarbeid og en god prosess, og det klarer man bare når man arbeider sammen mot et felles mål, sa direktøren.

Drammens ordfører Tore Opdal Hansen understreket også at godt samarbeid har vært nøkkelen.
- Vi i Drammen er kjent for å ha gode prosesser, men det fordrer et godt samarbeid med utbyggerne, i dette tilfelle Bane NOR. Det har vi fått til, vi har hatt god dialog hele veien, og vi har fått svar på mange viktige og kompliserte spørsmål.

Drammens største plansak

Prosjektet er den største plansaken og reguleringsplanen som noen gang har blitt behandlet i Drammen kommune. Med en prislapp på 10 milliarder kroner og arbeider som skal utføres på en rekke steder, er det et komplisert og krevende prosjekt.

- Reguleringsplanen og utbyggingsavtalen ble enstemmig vedtatt i bystyret, sa Opdal Hansen.
- Det skyldes ikke at vi ikke har politisk bevissthet i Drammen, for det har vi mer enn nok av. Det betyr at vi har hatt en god prosess, og at vi har klart å ta kunnskapsbaserte beslutninger.

Helga Nes sa seg enig med ordføreren.
- Vi vil berømme kommunen for deres profesjonelle og løsningsorienterte holdning, sa hun.
- Avtalen vi signerer i dag er resultatet av mye godt arbeid, og det har blitt en avtale som begge parter kan være fornøyd med.

Veien videre

Selv om reguleringsplan og utbyggingsavtale er på plass, så kan ikke Bane NOR sette spaden i jorden i morgen. Flere store kontrakter skal lyses ut, og penger må på plass.

- Vi har ikke fått en investeringsbeslutning ennå, det skjer ikke i dette stadiet av et prosjekt, fortalte Helga Nes.
- Nå skal prosjektet gjennom en kvalitetssikringsprosess, en såkalt KS2. Den begynner i høst. Deretter styrer vi mot å få godkjent bevilgninger i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett neste vår, sa direktøren.


Publisert: 5. juni 2018 klokken 15:17

Oppdatert: 9. oktober 2018 klokken 09:24