Formannskapet vedtok reguleringsplan

Formannskapet i Drammen kommune har vedtatt reguleringsplanen for Drammen-Kobbervikdalen. Det betyr at saken kan gå til sluttbehandling i bystyret. – Vi gleder oss til å ta fatt, sier Bane NORs prosjektsjef.

Publisert: 17. april 2018 klokken 17:35

Oppdatert: 17. april 2018 klokken 17:44

Reguleringsplanen som formannskapet i Drammen vedtok på sitt møte 17. april er en fullstendig plan for å regulere arealene som blir berørt av etableringen av ny trasé for Vestfoldbanen gjennom Drammen og til Skoger. Det gjelder nytt dobbeltspor i tunnel til Kobbervikdalen, dobbeltspor mellom Drammen og Gulskogen stasjoner og ombygging av de to stasjonene. Prosjektsjef Hanne Anette Stormo ser frem til å få godkjent reguleringsplanen.

- Vi ser virkelig frem til å komme i gang med arbeidene, men det skjer jo ikke med en gang. Det er et stort og avansert prosjekt, så nå vil vi bruke tiden fremover på å få på plass entreprenører som kan gjøre en god jobb, sier Stormo.

Stor og viktig sak

Arbeidet med reguleringsplan har pågått siden kommunedelplanen ble vedtatt i bystyret i desember 2016. Det har vært mange møter og dokumenter, og det ligger mye arbeid bak reguleringsplanen. Samarbeidet med kommunen har vært tett, sier Stormo, som er godt fornøyd med prosessen til nå.

- Det er jo alltid spennende med politiske prosesser, men jeg må si at vi har fått til et godt samarbeid med Drammen kommune, som er en profesjonell aktør som vet å ta vare på byens og innbyggernes interesser, sier hun.

Nå som formannskapet har vedtatt planen, gjenstår bare sluttbehandlingen i bystyret. Når de forhåpentligvis vedtar planen i sitt møte 24. april, så vedtar de også tidenes største byggeprosjektet i Drammen. Prosjektet har en ramme på rundt 10 milliarder kroner, og byggingen er ikke ferdig før i 2025.

- Det er med ydmykhet vi går til denne jobben. Vi vet at vi kommer til å ha stor innvirkning på byens dagligliv, og vi blir veldig synlige. Derfor er vi glade for at det har vært en skikkelig behandling av saken i kommunen, både i planavdelingen og i politiske fora. 


Publisert: 17. april 2018 klokken 17:35

Oppdatert: 17. april 2018 klokken 17:44