De første kontraktene er signert i Drammen

Utbyggingsprosjektet Drammen-Kobbervikdalen har signert sine to første kontrakter. Det er snakk om kontraktene for forberedende arbeider og for støy- og rystelsesmålinger.

Publisert: 4. juli 2018 klokken 15:27

Oppdatert: 9. oktober 2018 klokken 09:24

- Det er en viktig milepæl for et prosjekt å inngå de første kontraktene, sier prosjektsjef i Bane NOR Hanne Anette Stormo.
- Selv om det ikke er en av hovedkontraktene det er snakk om, så sender dette et tydelig signal om at nå er vi i gang!

Kontraktene det er snakk om er «UDK 27 – forberedende grunnarbeider tunnel» på 60 millioner kroner, og «UV 21 – Eiendomsbesiktigelser, setningsmålinger, støy- og vibrasjonsmålinger», til en verdi av 35 millioner kroner. UDK 27 ble vunnet av Isachsen Anlegg AS, et selskap i BetonmastHæhre-konsernet. UV 21 ble tildelt Rambøll Norge AS.

UDK 27

- Vi er godt fornøyd med å få med Isachsen Anlegg AS på laget, sier Stormo.
- Deres tilbud på kontrakten for forberedende arbeider var det beste, og det er en lokal bedrift som kjenner Drammen svært godt. Det er en kjempefordel for prosjektet.

Prosjektet Drammen-Kobbervikdalen skal bygge dobbeltspor mellom Drammen og Kobbervikdalen, samt mellom Drammen stasjon og Gulskogen stasjon. Hovedarbeidene begynner ikke før høsten 2019, men innen den tid skal det være gjort mange forberedelser. Kontrakten med Isachsen omfatter arbeider som etter planen starter opp høsten 2018.

- Vi er selvsagt veldig fornøyd med å få denne kontrakten, sier prosjektsjef Roger Kjenås i Isachsen Anlegg AS.
- Dette er et spennende prosjekt for Drammen, og for oss. Vi er en lokal bedrift som satser tungt i denne byen, så vi er veldig glade for å få være med.

Kontrakten omfatter arbeider på flere steder i byen. Det skal anlegges riggområder på Gulliksrud, Danserud, Austad og Sundhaugen. Enkelte av stedene vil riggområdene komme relativt tett innpå naboer, og Kjenås sier at dette er noe han er veldig bevisst.

- Vi skal ha et godt og tett samarbeid med Bane NOR. Når vi skal jobbe såpass tett på mennesker, så er det viktig at vi er samkjørte, og at vi ikke jobber på en måte som skaper unødig ulempe for naboene.

UV 21

Kontrakten om støy- og rystelsesmålinger ble vunnet av Rambøll Norge AS. Kontrakten omfatter eiendomsbesiktigelser, setningsmålinger, støy- og vibrasjonsmålinger. Det er en samlekontrakt som også kan omfatte arbeider for prosjektet Nykirke-Barkåker på Vestfoldbanen.

- Dette er en viktig kontrakt for oss, sier divisjonsleder John Harald Amundsen i Rambøll Norge AS.
- Den går over flere år, er i et interessant prosjekt med mange faglige utfordringer, så dette er også et godt fundament for videreutvikling og vekst i disse fagområdene for oss.

Jobben Rambøll skal utføre innebærer arbeider på eiendommer nær prosjektets anleggsområder. Målerne som blir plassert ut skal sikre at støy og rystelser er innenfor akseptable grenser. Naboer som kan bli berørt av anleggsstøy vil bli kontaktet direkte i forkant av befaring og montering av måleutstyr.

- Dette handler om noe som er helt sentralt i vår virksomhet, at vi tar hensyn til omgivelsene når vi jobber, sier Hanne Anette Stormo.
- Vi skal passe på at de som blir berørt blir påført minst mulig ulempe i forbindelse med våre prosjekter.

John Harald Amundsen er enig.
- Prosjektet skal jobbe tett på boliger, så for oss blir det viktig å samarbeide tett med Bane NOR, slik at vi får gjort en skikkelig jobb.


Publisert: 4. juli 2018 klokken 15:27

Oppdatert: 9. oktober 2018 klokken 09:24