Signerte rådgiverkontrakt for Ny avgrening Østre linje

Bane NOR har signert kontrakt med Aas-Jakobsen AS for rådgivertjenester knyttet til utbygging av prosjektet Ny avgrening Østre linje. Aas-Jakobsen skal blant annet bidra til optimalisering av løsninger og videreføring av prosjektet til gjennomføringsfase.

  • Østfoldbanen, Østre linje
  • Ny avgrening Østre linje
  • Prosjektnyheter

Publisert: 21. juni 2024 klokken 13:12

Tre mennesker smiler til kamera

Lars Narvestad og Trond Hagen fra Aas-Jakobsen er godt fornøyd med å ha blitt tildelt kontrakten. I midten prosjektsjef i Bane NOR Lisa Wolme. Foto: Esben Svendsen, Bane NOR

- Jeg er glad for at vi har fått med en rådgiver som har erfaring fra store jernbaneprosjekter, sier prosjektsjef Lisa Wolme.
- Ny avgrening Østre linje er et relativt komplisert prosjekt, og jeg er trygg på at Aas-Jakobsen er i stand til å håndtere dette.

- Spennende prosjekt

Prosjektet omfatter en ny avgrening til Østfoldbanens Østre linje fra Vestre linje sør for Ski stasjon, og 5,2 km dobbeltspor i ny trasé mellom Kråkstad og Ski. Dette gjør det mulig å kjøre flere tog på Østfoldbanen og Follobanen.

I tillegg vil ny trasé muliggjøre at tog fra Østre linje kan fortsette å benytte Follobanen også i fremtiden. Prosjektet vil bygge videre på de store investeringene som er lagt ned i Follobane-prosjektet og ombyggingen av Ski stasjon.

- Dette er et prosjekt som har mange elementer vi kjenner til fra andre baneprosjekter, for eksempel Venjar-Langset, med store bruer og nærhet til bane i drift, sier Lars Narvestad, direktør Samferdsel i Aas-Jakobsen.
- Vi ser at det blir en del krevende anleggsteknikk, og jeg mener vi kan tilføre mye på dette. Det er et spennende prosjekt med et bredt innhold, og vi gleder oss til å ta fatt.

Vil jobbe på nye måter

Bane NOR har valgt å gjennomføre anskaffelsen av rådgiver til prosjektet på en litt annen måte enn det som er vanlig. Prosjektet har ambisiøse bærekraftmål og det har blitt stilt flere krav i kontrakten knyttet til bærekraft, klima og miljø. Her er det viktig med et godt samarbeid med rådgiver og sammensetning av prosjektteam, forteller Lisa Wolme, som sier at målet er å jobbe smartere.

- Vi har stor tro på det er mulig å jobbe på enda mer effektive måter, og det må være målet for dette prosjektet. Det betyr blant annet at vi når det ambisiøse målet om å redusere klimagassavtrykket med 50 % i forhold til prosjektert klimabudsjett, sier prosjektsjefen.
- Skal vi få til det så må vi ha en leverandør med et team som utfyller hverandre og jobber godt sammen. Bruk av kompetanse på tvers av erfaring er viktig for oss.

Trond Hagen er administrerende direktør i Aas-Jakobsen, og han er helt enig i at det er klokt å lete etter de smarte løsningene.
- Vi går inn i prosjektet med våre siste erfaringer fra både bane- og veiprosjekter, og ser frem til et godt samarbeid med Bane NOR.


Publisert: 21. juni 2024 klokken 13:12