Endelig avklart: Bane NOR tar ut togparkeringsanlegget på Ski

Bane NOR har gjort en helhetlig vurdering av det fremtidige behovet for togparkering i Østlandsområdet. Det er nå avgjort at vi stopper planleggingen av togparkering syd for Ski, da det ikke vil være behov for dette parkeringsanlegget. 

  • Planprosjekt
  • Viken
  • Østfoldbanen, Østre linje
  • Prosjektnyheter
  • Ny avgrening Østre linje

Publisert: 8. september 2022 klokken 12:54

Oppdatert: 20. februar 2023 klokken 12:54

Prosjektsjef i Bane NOR står sammen med ordførere foran dyrka mark.

Fra venstre: Prosjektsjef i Bane NOR, Martin Hove, ordfører Ola Nordal i Ås kommune og ordfører Hanne Opdal i Nordre Follo kommune er fornøyd med at togparkeringsanlegget utgår. Det sparer arealer og kostnader. Foto: Karoline Vårdal, Bane NOR

Vi ser at det er mulig å løse behovet for togparkering for tog på lokaltogstrekningen Ski-Oslo/Stabekk ved å benytte parkeringskapasitet i Oslo-området og på Ski stasjon. Å ikke bygge togparkeringen gir en høy økonomiske besparelse og sparer areal.

 – Vi er fornøyde med å endelig ha landet beslutningen om at togparkeringen syd for Ski utgår. Det sparer samfunnet for 8-900 millioner kroner i planleggings- og byggekostnader, og er i tråd med at vi skal bygge mer jernbane for pengene. Vi skal ikke legge beslag på mer areal enn det som er nødvendig. Ved å ta ut det planlagte togparkeringsanlegget sparer vi lokalsamfunnet og 20-25 dekar areal, sier prosjektsjef i Bane NOR, Martin Hove. 

Påvirker ikke avgrening Østre linje

At vi tar ut togparkeringsanlegget påvirker ikke videre planlegging for prosjektet avgreining Østre linje.

– Nå avslutter vi arbeidet med togparkeringsanlegget og jobber videre med reguleringsplanen for avgrening Østre linje, sier Hove.  

– Det er en gladnyhet for Ås at Bane Nor har bestemt seg for å ikke bygge togparkeringsanlegg i grenseområdet mellom Nordre Follo og Ås ved Holstad. Det har vært en lang planprosess som startet med beslag av svært store arealer. Nå unngår vi å bygge ned dyrkbar jord og skog, og vi unngår å forstyrre et viktig regionalt elgtrekk gjennom området. Jeg er glad for at Bane Nor har lyttet til oss, og anstrengt seg for å finne alternative løsninger, sier Ola Nordal, ordfører i Ås kommune.

– Dette er veldig gode nyheter som vil gagne natur og klima, spare innbyggere for støy og lysforurensning og bidra til mindre inngrep i et lokalt viktig friluftsområde. I Nordre Follo er vi glade for all besparelse av areal og inngrep i naturområder og kulturlandskap. Dette var viktig for kommunestyret da vi sa nei til Bane NORs planer, sier Hanne Opdan, ordfører i Nordre Follo kommune. 

– Det er likevel store inngrep som skal gjøres i forbindelse med østre linje og det er fortsatt behov for avbøtende tiltak, noe kommunene må fortsette dialog med Bane NOR om. Jeg forventer at planområdet nå reduseres tilsvarende Bane NORs faktisk arealbehov – og legger til grunn at endringen ikke påvirker etablering av dobbeltspor på Østfoldbanen, som skal gi flere tog og kortere reisetid på strekningen, sier Opdan.


Publisert: 8. september 2022 klokken 12:54

Oppdatert: 20. februar 2023 klokken 12:54