Trygt å bygge og bo i Brynsbakken

Grunnundersøkelser er noe av det aller viktigste vi gjør når vi planlegger å bygge jernbanespor. Vi finner ut hvor det er fjell, hvor det er sand og grus og hvor det er leire.

  • Prosjektnyheter
  • Kapasitetsøkning i Brynsbakken i Oslo

Publisert: 19. januar 2021 klokken 14:07

Oppdatert: 21. februar 2023 klokken 14:07

Det er raskest og lettest å bygge der det er fjell, men vi har lang erfaring med å bygge trygt der det er løsmasser som sand og grus eller leire. Der bruker vi spesielle metoder for å sørge for at det er trygt å kjøre på togskinnene og trygt å bo i nærheten.

Rundt Brynsbakken har vi gjort mange grunnundersøkelser i tillegg til de vi har fått fra kommunen og andre som har sjekket der før. Vi vil ha Europas sikreste jernbane. Derfor gjennomfører vi i disse dager enda flere grunnundersøkelser i Brynsbakken for å være sikre på at vi har nok detaljer til å bygge helt trygt.
Vi sjekker grunnen parallelt med arealplanleggingen. Vi har sjekket nok til at vi vet at det er mulig å bygge spor i Brynsbakken, men vi sjekker enda mer for å kunne planlegge hvordan vi helt praktisk skal bygge sporet og sørge for at alt er trygt rundt.

Når vi har all dataen vi trenger deler vi den med Oslo kommune og legger informasjonen inn i offentlige databaser så andre kan bruke den etterpå.
Det som er helt sikkert, er at det er ingen grunn til bekymring for at våre arbeider i Brynsbakken kan utløse skred. Vi får full oversikt før vi bygger, både i planområdet og i nærheten hvor vi vil finne ut om eksisterende skråning oppfyller de strenge kravene vi har i dag. Det gjelder uansett om vi har tenkt å grave der og uansett om vi vet at det er kvikkleire der eller ikke. En tredjepart vil kontrollere undersøkelsene våre og at det vi gjør for å stabilisere lever opp til våre strenge krav for å bygge jernbane.

Når vi bygger har vi mange metoder for å bygge trygt. Vi bruker blant annet sement i bakken hvis det er leire, vi pæler med stålrør for å få stabilt anlegg og vi sikrer med motvekt slik at det ikke kan gå skred. Du kan lese mer om hvordan Bane NOR bygger der det er kvikkleire i området.


Publisert: 19. januar 2021 klokken 14:07

Oppdatert: 21. februar 2023 klokken 14:07