Tilbyr å kjøpe ut berørte grunneiere i Brynsbakken

Bane NOR må utsette den planlagte forbedringen av togkapasiteten i Oslo, fordi den endelige behandlingen av planen ikke er ferdig. Imens tilbyr vi å kjøpe ut de berørte grunneierne på Hylla som ønsker det.

  • Prosjektnyheter
  • Kapasitetsøkning i Brynsbakken i Oslo

Publisert: 4. november 2021 klokken 13:58

Oppdatert: 21. februar 2023 klokken 13:58

Illustrasjonsbilde av Brynsbakken

Illustrasjonsbilde av Brynsbakken Foto: Bane NOR

I mars vedtok Oslo bystyre en reguleringsplan som åpner for bedre kapasitet på jernbanen østover fra Oslo S. I dag er Brynsbakken en flaskehals som struper togtrafikken til, fra og gjennom hovedstaden.

Å bygge nye spor her vil gi folk i Stor-Oslo et bedre togtilbud: Nye spor mellom Vålerenga og Kværnerbyen vil gi plass til 5000 ekstra passasjerer i timen. Samtidig er det en forutsetning for smidigere togtrafikk – som får ringvirkninger i hele landet. På strekningen skal også det nye digitale signalsystemet ERTMS bygges ut. Disse to tiltakene kan ikke bygges samtidig. 

– Utbyggingen av Brynsbakken kan ikke skje samtidig som byggingen av ERTMS. Behandlingen av planen har tatt lenger tid enn vi hadde forutsatt, og derfor rekker vi ikke å bli ferdige før utbyggingen av ERTMS starter. Derfor må byggestart for Brynsbakken utsettes, forklarer Bettina Sandvin, prosjektdirektør i Bane NOR.

Lytter til ønsket fra flere huseiere

Utbyggingen av Brynsbakken medfører at bebyggelsen som ligger i området kalt «Hylla» må rives. Dette er et tyvetalls hus plassert mellom sporene til Gardermobanen og Gjøvikbanen. Nå vil Bane NOR tilby huseierne på Hylla minnelige avtaler, så de kan få kjøpt seg bolig et annet sted om de ønsker dette. Tilbudet er helt frivillig, for de som ønsker å få en avklaring.

– Vi har full forståelse for at denne prosessen kan være belastende for folk. Flere har ønsket å få huset innløst, fordi denne prosessen tar tid. Det vil vi nå tilby, forteller prosjektdirektør Bettina Sandvin. 
De som ikke ønsker å bli innløst nå vil få et tilbud på et senere tidspunkt, ved en eventuell ordinær grunnervervsprosess.  

Byggestart i 2027

– Både Oslo kommune og grunneiere på Hylla er informert om saken. Vi har også invitert beboerne til et møte og ønsker en god dialog med dem i den videre prosessen. Samtidig avventer vi klagebehandlingen og jobber med å legge en ny fremdriftsplan for en utbygging som starter i 2027, sier prosjektdirektør Bettina Sandvin.

Møter kritikk fra Oslo kommune

Fredag 5. november sendte Oslos byråd for byutvikling, Hanna E. Marcussen, ut en pressemelding om saken. Her kritiserer hun Bane NOR og mener det er uholdbart at vi utsetter byggestart i Brynsbakken.

Prosjektdirektør Bettina Sandvin svarer Marcussen: 

– Vi har hele tiden vært tydelige på at vi var avhengige av et vedtak i Bystyret senest før påske i år. Politikerne strakk seg langt for å godkjenne planen, og bidra til å holde fremdriften. Nå er vi imidlertid i november og har fortsatt ikke en stadfestet plan. Derfor er det ikke lenger mulig å rekke denne utbyggingen i Brynsbakken, før vi skal bygge nytt digitalt signalsystem på samme strekning, sier Sandvin.

Hun sier at det er fullt forståelig at huseierne på Hylla synes situasjonen er vanskelig. Derfor har Bane NOR tilbudt innløsing av eiendommene nå. Sandvin understreker at dette er et tilbud og at det er helt frivillig.

– Dette er et prosjekt som skaper stort engasjement lokalt. Samtidig er tiltaket viktig for å løse opp i en flaskehals som har konsekvenser for svært mange reisende på Østlandet, og særlig rundt hovedstaden, sier hun.
Bettina Sandvin legger til at hun gjerne møter kommunen for å snakke om hvordan vi best kan sikre et godt fremtidig samarbeid om Brynsbakken.

Grunneiermøte Retningsdrift i Brynsbakken 10.11.2021.


Publisert: 4. november 2021 klokken 13:58

Oppdatert: 21. februar 2023 klokken 13:58