Tekniske undersøkelser av husene på Hylla

Bane NOR vil fra midten av desember gjennomføre en del tekniske undersøkelser i de vernede trehusene på Hylla.

  • Kapasitetsøkning i Brynsbakken i Oslo
  • Planprosjekt
  • Vedlikeholdsarbeid
  • Nabovarsel
  • Prosjektnyheter

Publisert: 5. desember 2023 klokken 15:46

Hylla-området fra luften

Foto: Bane NOR

Arbeidet omfatter kartlegging av åtte trehus – Enebakkveien 38, 42, 44, 46, 48, 50 og 52.

Sweco Norge AS vil hjelpe oss med å gjennomføre undersøkelsene. Sweco skal undersøke teknisk tilstand for å vite mer om husene tåler en flytting, hvordan de eventuelt kan flyttes og hvor godt kulturminneverdiene er bevart i de ulike husene.

Undersøkelsene vil bli gjennomført så skånsomt som mulig og er planlagt ferdigstilt våren 2024.  


Publisert: 5. desember 2023 klokken 15:46