Planlegger for et bedre togtilbud rundt Oslo

Rambøll skal hjelpe Bane NOR med å planlegge for økt kapasitet i togtrafikken nord for hovedstaden. Målet er at flere skal kunne reise klimavennlig.

  • Prosjektnyheter
  • Kapasitetsøkning i Brynsbakken i Oslo

Publisert: 12. juli 2023 klokken 13:05

Illustrasjonsbilde

Illustrasjon av området Brynsbakken. Illustrasjon: Bane NOR

I år begynner arbeidet med reguleringsplanen for å øke kapasiteten i Brynsbakken.

Området er i dag en flaskehals for togtrafikken, der persontog og godstog kjører i kø inn og ut fra Oslo S. Samtidig blir behovet for transport større, ettersom befolkningen i hovedstaden og nærliggende kommuner øker. Bane NOR jobber for at en større andel av denne trafikken skal flyttes fra veiene til den utslippsfrie jernbanen.

Mandag inngikk Bane NOR en avtale med Rambøll om å fortsette planleggingen i Brynsbakken, på fagspråket kalt prosjektering av teknisk detaljplan og utarbeiding av reguleringsplan.

Hva er en reguleringsplan?

Her kan du lese hva en reguleringsplan er og hvordan den offentlige planprosessen foregår.

– Vi er godt fornøyde med å få med oss Rambøll i dette arbeidet. De har lang erfaring med slike prosjekter og vil løse oppdraget på en god måte, sier Martin Hove, fungerende prosjektdirektør i Bane NOR.

Det som i jernbanesammenheng betegnes som Brynsbakken i Oslo, er hovedforbindelsen på jernbanen fra Oslo S og nordover, fra Gamlebyen i retning Bryn. Her går Gardermobanen, Gjøvikbanen og Hovedbanen til Eidsvoll.

Arbeidet i Brynsbakken skal bidra til en kapasitetsøkning som gir oss minst åtte tog ekstra i timen. Det betyr at 5000 flere kan reise til og fra Oslo S og at lokaltogene (L1 og L2) vil kunne gå hvert tiende minutt. Dette er et viktig tiltak for å styrke den utslippsfrie kollektivtrafikken rundt Oslo.

Oppdraget med å utarbeide en reguleringsplan for Brynsbakken vil pågå fram til 2025.

– I Rambøll ser vi frem til å jobbe sammen med Bane NOR for å lage gode løsninger for prosjektet. Effekten av et vellykket prosjekt har stor betydning for en bærekraftig utvikling av hele Østlandsregionen og er helt i tråd med vår strategiske satsing innen dette området, sier Ørjan Lydersen, regiondirektør for jernbane i Rambøll.


Publisert: 12. juli 2023 klokken 13:05