Nattarbeid på Gardermobanen i Gamle Oslo

30. mai - 1. juni utfører vi nattarbeid på Gardemobanen i Gamle Oslo.

  • Oslo
  • Gardemobanen
  • Kapasitetsøkning i Brynsbakken i Oslo
  • Nabovarsel
  • Planprosjekt
  • Prosjektnyheter

Publisert: 16. mai 2023 klokken 11:07

Oppdatert: 16. mai 2023 klokken 13:39

Bane NOR vil utføre arbeid på Gardemobanen 30. mai.- 1. juni. Arbeidet vil foregå på natt mellom kl. 02.30-05.00, og vil dessverre medføre støy. Arbeidet vil trolig pågå i 10-15 minutter, men noe lenger tid kan ikke utelukkes. Naboer som blir direkte berørt vil motta SMS med tilbud om alternativ overnatting.

Bane NOR vil gjennomføre grunnundersøkelser, og dette er en del av arbeidet med å utarbeide reguleringsplan for Brynsbakken. For å danne oss et bilde av hvordan grunnforholdene i området er, borer vi et antall hull for å finne hvor langt det er til fast fjell og hvor stabile løsmassene oppå fjellet er. For å danne oss et godt bilde av grunnforholdene er vi avhengig av å bore flere steder i hele planområdet og i en del tilgrensende områder. De aller fleste av disse punktene vil bli boret på dagtid, men tre av punktene vil ligge i jernbanesporene, og for å kunne gjøre boringer der er vi avhengig av å gjøre arbeidet på natt.

I perioden mellom kl. 02.30-05.00 vil det gjøres innboring og varigheten kommer an på hvor langt det er til vi møter på fjell. I denne perioden kan lyden sammenliknes med en stor lastebilmotor. Når vi treffer fjell vil borhammeren begynne å gå, og det er denne som gir sterk støy. Dette vil være en bankende lyd på i overkant av 100 dba, noe som kan sammenliknes med en motorsag eller en konsert i lydnivå. Dette vil pågå inntil vi har boret en meter ned for å forsikre oss om at det er fjellet vi har truffet. Arbeidet vil trolig pågå i 10-15 minutter, men noe lenger tid kan ikke utelukkes. Bane NOR beklager ulempene dette medfører.

Hvorfor nattarbeid?

Ved arbeid på eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre arbeid i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av togselskapenes kunder blir berørt. For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at Bydel Gamle Oslo har gitt tillatelse til at nattarbeidet kan utføres. 

Behov for mer informasjon?

Dersom du ønsker eller har behov for mer informasjon om arbeidet som skal utføres, kan du kontakte vårt kundesenter på e-post: kundesenter@banenor.no eller telefon 477 70 098.

Kundesenterets åpningstider er:

08:00-19:00 (mandag-fredag)
09.00-15.00 (lørdag/søndag/helligdager)


Publisert: 16. mai 2023 klokken 11:07

Oppdatert: 16. mai 2023 klokken 13:39