Ingen skal få mer støy enn de har i dag

Når vi er ferdige med å bygge skal ingen ende opp med mer støy fra togene enn de har i dag. Vi har en verktøykasse med støytiltak som vi vil ta i bruk - riktig verktøy for den enkelte nabo.

  • Prosjektnyheter
  • Kapasitetsøkning i Brynsbakken i Oslo

Publisert: 12. februar 2021 klokken 14:03

Oppdatert: 21. februar 2023 klokken 14:03

Støyrapporten vi har fått fra en ekstern ekspert viser at det heldigvis ikke er mange som får mer støy når vi har bygget ferdig.

Når vi bygger nytt følger vi strenge regler. De som i følge rapporten får noe mer støy vil få støytiltak slik at de ikke ender opp med mer støy enn de har i dag. For noen vil det bety at vi bytter vinduene deres, mens for andre betyr det en støyskjerm. 

Når reguleringsplanen er ferdig kan vi starte med mer nøyaktig byggeplanlegging. Da ser vi også på hvem som trenger støytiltak og hva som er best for det enkelte huset. Dette diskuterer vi gjerne med den enkelte.


Publisert: 12. februar 2021 klokken 14:03

Oppdatert: 21. februar 2023 klokken 14:03