Åpen kontordag

Bane NOR ønsket velkommen til åpen kontordag tirsdag 14. november kl. 17.00-19.00 i våre lokaler i Scweigaardsgate 33.

  • Kapasitetsøkning i Brynsbakken i Oslo
  • Prosjektnyheter

Publisert: 31. oktober 2023 klokken 11:10

Velkommen til åpen kontordag og få svar på det du lurer på om kapasitetsøkningen i Brynsbakken. Foto: Bane NOR

Flere hundre tog passerer daglig på jernbanen gjennom Gamle Oslo. For mange som bor i denne bydelen, er jernbanen nærmeste nabo. Her passerer alle tog til og fra Oslo S som skal nordover. 

Hvorfor skal vi bygge ut jernbanen i Brynsbakken

I årene fremover er det forventet en befolkningsvekst i og rundt Oslo. Behovet for at flere tar tog er stort og svært viktig for miljøet. Bane NORs viktigste bidrag til økt bærekraft – i samfunnet generelt og transportsektoren spesielt – er å styrke oppslutningen om jernbanen og bidra til at flere tar mer tog.
Bane NOR har derfor fått i oppdrag å øke kapasiteten på alle banene i og rundt hovedstaden.

Vi skal øke kapasiteten på jernbanen

Det som i jernbanesammenheng betegnes som Brynsbakken i Oslo, er hovedforbindelsen på jernbanen fra Oslo S og nordover. 

I dette området skal alle trafikk inn og ut av Oslo S på Gardermobanen, Gjøvikbanen og Hovedbanen passere. 

Bane NOR har fått i oppdrag fra Jernbanedirektoratet å se på hvordan vi kan legge til rette for å øke kapasiteten på alle banene som går forbi Brynsbakken i dag, blant annet med bakgrunn i at antall avganger på lokaltogene skal økes.

Bane NORs oppgave er å legge til rette for økt kapasitet for tog på hele Østlandet. Dette betyr at det er en rekke prosjekter som må realiseres for å kunne øke kapasiteten for flere tog. Retningsdrift Brynsbakken er ett av disse prosjektene som må realiseres, sammen med blant annet Vendespor Asker, Grorud ventespor for gods samt Avgreining Østre Linje i Ski.

Det jobbes pr. i dag med alle disse prosjektene slik at det kan legges til rette for å kjøre 10 minutters ruter for lokaltogene i stedet for dagens 15 minutters ruter. Dette skal gi togreisende et mye bedre tilbud. 

Velkommen  til åpent kontor

Det er en lang prosess frem til våre planer ender med en ferdig jernbanestrekning, 14. november hadde vi åpen kontordag. 


Publisert: 31. oktober 2023 klokken 11:10