Høring for reguleringsplan for Sparbu stasjon

Forslag til reguleringsplan for Sparbu stasjon er nå lagt ut på høring og vi arrangerer åpent møte om planen 13. mars. Tiltaket er del av en større satsing som skal sikre to tog i timen på jernbanen i Trøndelag.

  • Prosjektnyheter
  • Kapasitetsøkende tiltak på Trønderbanen

Publisert: 22. februar 2023 klokken 15:00

Bane NOR har fått i oppdrag å øke kapasiteten til to tog i timen på jernbanen i Trøndelag. Arbeidet med detaljreguleringen for Sparbu stasjon i Steinkjer kommune er et av i alt 12 tiltak som skal gjennomføres for å oppnå dette.

Reguleringsplan for tiltaket på Sparbu er lagt ut på høring. Høringsfrist er 29.03.2023. Vi oppfordrer alle til å sende inn kommentarer og merknader.

Det inviteres til åpent møte om reguleringsplanene for Sparbu stasjon i Åsheim forsamlingshus mandag 13. mars kl. 1700.

Om planen

Planområdet går langs eksisterende jernbanetrasé og strekker seg ca. 250 meter i begge retninger ut fra Sparbu stasjon.

For å håndtere flere tog og økt antall reisende skal stasjonen oppgraderes med et nytt kryssingsspor som er ca. 300 meter langt, og en ny 125 meter lang plattform vest for dagens plattform. Mellom plattformene vil det etableres en overgangsbru, med heis, for å sørge for sikker kryssing mellom plattformene.

Tiltaket vil i liten grad påvirke privat eiendom og vil ikke påvirke veier i området.

Innspill og merknader

Alle dokumenter i saken er tilgjengelig på  Steinkjer kommunes nettsider for kunngjøringer av planer.(├ąpnes i ny fane)

Høringsuttalelser og merknader til planen kan sendes til Steinkjer kommune innen 29.03.2023. Innspill sendes via kommunens nettside, via e-post: postmottak@steinkjer.kommune.no eller som vanlig post til: Steinkjer kommune, enhet plan og miljø, postboks 2530, 7729 Steinkjer. Oppgi saksnr. 2022/1624 som referanse.

Kart over planområde ved Sparbu stasjon

Plankart for Sparbu stasjon Bane NOR


Publisert: 22. februar 2023 klokken 15:00