Brua over Grorudveien

Bane NOR planlegger å gjøre tiltak på brua som går over Grorudveien slik at levetiden forlenges med 50 år. Det betyr en oppussing og nødvendige forsterkningstiltak.

  • Planlegging av ventespor Grorud stasjon
  • Prosjektnyheter

Publisert: 24. oktober 2023 klokken 13:38

Jernbanen går over Grorudveien ved Grorud stasjon

Jernbanen går over Grorudveien ved Grorud stasjon Foto: Erik Burås, Real Næringsmegling

Hvorfor vil vi ikke bytte brua?

Brua stod ferdig i 1938. Bane NOR har beregnet bruas levealder til minst 100 år, men den kan være vesentlig lengre. Brua er bred nok til at vi kan gjennomføre prosjektet vårt på brua. Våre undersøkelser til nå viser at brua er solid bygd og at vi skal kunne forlenge levetiden uten for store tiltak.

Ved å beholde den sparer vi penger, vi sparer miljøet for utslipp fra betongproduksjon og anlegg og vi slipper en lang og krevende anleggsperiode som vil berøre svært mange, både brukere av Grorudveien og brukere av toget.

Hvilke utbedringstiltak vil vi gjøre?

Brua er i dag ganske lav og det er dårlig framkommelighet for gående og syklende på sidene. Bane NOR vil derfor se på hvilke tiltak som kan gjøres som en del av levetidsforlengelsen.

Vi vil pusse opp brua og sikre god belysning, Når det gjelder frihøyde og forhold for gående og syklende så er Grorudveien en kommunal vei, og Bane NOR vil gå i dialog med kommunen for å se om det er forbedringstiltak kommunen planlegger å gjennomføre som vi må samordne oss med.


Publisert: 24. oktober 2023 klokken 13:38