Grunnforhold ikke til hinder for lengre godstog

Bane NOR har nå undersøkt grunnforholdene ved de tre stasjonene mellom Oslo og Bergen der vi planlegger å lage lengre kryssingsspor. Målet er å få mer godstransport på Bergensbanen.

  • Godstiltak mellom Oslo og Bergen
  • Prosjektnyheter

Publisert: 1. mars 2023 klokken 16:06

Bilde av borerigg i soloppgang

Borerigg i arbeid ved Dale stasjon i Vaksdal. Foto: Helen Aase Rokkan, Rambøll

- Vi har ikke funnet noe ved grunnforholdene som stanser planene våre om å forlenge tre kryssingsspor mellom Oslo og Bergen, sier prosjektleder Mari Bruvik Nieuwenhuizen.
- Undersøkelsene har så langt ikke gitt oss noen store overraskelser.

Bane NOR har gjennomført grunnundersøkelser ved tre stasjoner mellom Oslo og Bergen, der planen er å forlenge kryssingssporene for godstrafikk. Det er snakk om Dale og Veme stasjoner på Bergensbanen og Sandermosen stasjon på Gjøvikbanen.

Det er viktig å kartlegge grunnforholdene så godt som mulig og så tidlig som mulig når man skal gjennomføre et jernbaneprosjekt, sier prosjektlederen.
- Dårlige grunnforhold kan være en stor risiko, som kan føre til at et prosjekt blir mye dyrere enn planlagt, og i verste fall kan det føre til ulykker. Det kommer også til å bli nødvendig for oss å gjøre flere grunnundersøkelser, når vi har kommet lenger i planleggingen.

Stort behov for økt kapasitet

Formålet med forlengelsen av de tre kryssingssporene er å legge til rette for lengre godstog på strekningen Oslo-Bergen. Dette er del av en nasjonal målsetting om å få mer godstransport over fra vei til bane.

Vi ser at kapasiteten for godstrafikk mellom Oslo og Bergen er sprengt, sier Nieuwenhuizen.
- Derfor er det viktig å gjøre det mulig for lengre godstog å trafikkere strekningen. Det blir mulig når vi får på plass de nye kryssingssporene.

Mye planlegging gjenstår

Prosjektet er fremdeles i en tidlig fase, og det er mye som gjenstår før selve byggingen kan begynne. De nærmeste årene skal brukes til planlegging, og det skal skje i tett dialog med de berørte kommunene, sier Mari Bruvik Nieuwenhuizen.

- Nå skal vi finne ut nøyaktig hvor det er mest hensiktsmessig å forlenge kryssingssporene, sier hun.
- Brukere og naboer til stasjonene skal selvsagt også bli hørt, og planene skal legges ut til offentlig høring og ettersyn. Det foreløpige målet er å starte bygging i 2026, da kan de nye kryssingssporene tas i bruk i 2028.


Publisert: 1. mars 2023 klokken 16:06