Informasjonsmøte om Dale kryssingsspor

Et titalls personer møtte opp da Bane NOR inviterte til åpent møte om kryssingssporet som planlegges på jernbanen på Dale.

  • Vestland
  • Bergensbanen
  • Godstiltak mellom Oslo og Bergen
  • Prosjektnyheter
  • Planprosjekt

Publisert: 22. april 2024 klokken 08:55

Bilde av deltakerne og foreleser på møterommet

Bane NOR arrangerte et åpent informasjonsmøte om kryssingssporet på Dale 9.4. Her er det fagansvarlig for arealplanen, Knut Oddvar Stene, som presenterer. Foto: Louise Aasmo, Bane NOR

Forslag til reguleringsplan

Bane NOR skal nå lage forslag til reguleringsplan, og har engasjert rådgiverfirmaet NIRAS til å bistå oss med dette.

Når planforslaget er klart, vil det bli lagt ut offentlig på høring, og naboer og andre kan komme med innspill til det som er foreslått.

I møtet 9. april på Dale, presenterte prosjektleder og fagansvarlig for arealplanen hva som er gjort så langt av planlegging.

Lenke til presentasjonen om kryssingssporet som ble brukt

Spørsmål om støy og bevaring av kulturmiljø

Etter presentasjonen var det satt av tid til spørsmål fra tilhørerne. Representanter fra både Bane NOR, NIRAS og Vaksdal kommune var til stede for å svare.

Flere var interessert i hvilke konsekvenser kryssingssporet vil ha for støy og vibrasjoner for naboer, inkludert støyen fra godstog som venter på å få krysse. Svaret fra prosjektledelsen er at forlengelsen av kryssingssporet vil bidra til at det blir mindre venting for kryssing. Ellers vil det bli foretatt støyberegninger for nærområdene slik at man kan gjøre tiltak der det er behov for det.

Det ble også stilt spørsmål om senking av Dalevegen/Kalvekroken og kulturmiljøet rundt bostadsområdet på Hestavollen med tilhørende allé. Dette området ble for øvrig beskrevet som det fineste på Dale, noe alle de fremmøtte var enig om. Bane NOR ønsker å unngå betydelig senking av vegen, men trenger da dispensasjon fra vegeier Vaksdal kommune fra kravet til frihøyde under kulverten.


Publisert: 22. april 2024 klokken 08:55