Stor milepæl: Hele nye Ski stasjon er åpnet for trafikk

Torsdag 11. august var det offisiell åpning av nye Ski stasjon. Nå kan reisende bruke hele det nye stasjonsområdet.

  • Prosjektnyheter
  • Follobanen

Publisert: 15. mars 2023 klokken 10:57

Foto: Karoline Vårdal, Bane NOR

Mandag 8. august gikk det første toget fra de nyåpnede plattformene ved Ski stasjon og torsdag var det klart for offisiell åpning av stasjonen. Nå kan reisende bruke hele det nye stasjonsområdet, med gjennomgang fra øst til vest og avganger fra alle spor og plattformer.

Den offisielle åpningen ble en flott feiring av den helt nye, ferdigstilte stasjonen. Mange møtte opp for å gjøre seg kjent med den nye stasjonen og dens tre plattformer, seks spor og nok kapasitet til å øke togtilbudet videre østover og innover mot Oslo etter hvert som Follobanen ferdigstilles.

En viktig milepæl for flere togreisende

Konserndirektør Gorm Frimannslund åpnet sin tale med å ønske velkommen til feiring og uttrykte takknemlighet overfor alle som har jobbet med den nye stasjonen. 

- Jeg vil rette en stor takk til alle som har stått på for å realisere dette prosjektet. Det er to år siden vi åpnet den vestre delen av stasjonen, og det er en glede å endelig kunne åpne den østre delen slik at hele stasjonen kan tas i bruk, sier han.

Åpningen av stasjonen markerer også ferdigstillelse av en viktig milepæl i Norges hittil største samferdselsprosjekt. Det er en viktig milepæl for Follobanen, og spesielt viktig for alle som bor i Ski og reiser til og fra med toget.

Ski stasjon skal være til glede for både befolkningen i Ski og reisende på Follobanen og Østfoldbanen. Flere spor og plattformer vil gi mer fleksibilitet i togtrafikken inn og ut av stasjonen, i retning både Oslo og Østfold, sier Frimannslund.

Mer attraktivt å bo og jobbe i Ski

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) gratulerte Ski med flott ny stasjon, et knutepunkt som vil gi et enda mer attraktivt kollektivtilbud for flere. Foto: Karoline Vårdal

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) synes stasjonen er et imponerende skue. Han trekker frem hvilken betydning stasjonen har for de reisende og for videre utvikling av lokalsamfunnet i Ski og omegn.

- Ved å modernisere norsk jernbane åpner vi for nye bo- og arbeidsmarkedsregioner, sier Nygård.  

Ministeren sier at et godt knutepunkt som denne stasjonen er et eksempel på, med smidig overgang til buss og god parkering for bil og sykkel, gjør det attraktivt for flere å reise kollektivt.

- Vi har opplevd sprengt kapasitet og kjørt mer trafikk enn infrastrukturen tåler. Det gjør vi noe med nå, og vi har flere tiltak som skal styrke Østfoldbanen i årene som kommer.

Sunniva avduket Tiril Schrøders kunstverk

Under åpningen ble kunstverket av Tiril Schrøder som pryder betongveggen ved bysidens inngang til togstasjonen, avduket. Unge Sunniva Elena Moe på 11 år har gledet seg lenge til denne dagen. Hun vant en tegnekonkurranse og fikk æren av å klippe snoren så hele det 66 meter lange og fire meter høye kunstverket ble avduket for tilskuerne for aller første gang.

Kunstverket henter opp i seg elementer fra Skis historie og lokalmiljø. Det er en sammenhengende kollasj bestående av et bybilde med vegetasjon, himmel og trær, men også hus og blokker. Kunstverket har tydelige referanser til Ski og områdene rundt, til ulike bygg og tidsepoker.

Oversiktsbilde fra åpningen av nye Ski stasjon

Taket på nye Ski stasjon gjør stasjonen svært synlig i bybildet. Selv om formen på de buede takene ser like ut, er alle forskjellige og følger plattformene og sporgeometrien gjennom stasjonsområdet. Det er arkitekt Øystein Kaul Kartvedt fra LPO Arkitekter som har utformet Skis nye stasjon. Foto: Karoline Vårdal

Starten for videre eiendomsutvikling

Samtidig som stasjonsområdet står klart for reisende til og fra Ski, går startskuddet for å videreutvikle eiendommene på og ved stasjonen. Administrerende direktør Jon-Erik Lunøe forteller om de fremtidige prosjektene som står på trappene.

Her vi står nå er det ventet en storstilt utvikling i årene som kommer. Vi planlegger for et nytt hotell som vil gi ca. 100 arbeidsplasser og et stort, nytt kontorbygg som vil huse rundt 800 arbeidsplasser. I tillegg legger vi til rette for handel og bolig. Det skal bygges rundt 400 nye boliger, noe som tilsvarer at vi kan huse rundt 800 fastboende. Omtrentlige tall viser at vi vil få rundt 1000 nye arbeidsplasser på stasjonen de kommende årene, sier Lunøe.

Fornøyde ledere ved åpningen av Ski stasjon

Jernbanedirektoratet takket Bane NOR for vel gjennomført prosjekt. F.v. Utbyggingsdirektør Stine Undrum, Enrique Gil : OHLA Tendering and estimating Director, Jesus Montero: OHLA Europe Director, Jose Alberto Garcia: OHLA North Europe Director, prosjektdirektør ved Follobanen Per David Borenstein og Spanish Ambassador, Jose Ramon Garcia. Foto: Kathrine Kjelland

Levert på tid og kostnad

Jernbanedirektoratet takket Bane NOR for den nye, flotte stasjonen.

- Som oppdragsgiver har vi fulgt prosjektgjennomføringen tett, og det har levert innenfor forventet tid og kostnad. Takk for utbygging, og for en vakker og funksjonell stasjon. Denne vil reisende ha stor glede av stasjonen i mange år fremover, sa Marit Rønning, fungerende jernbanedirektør i Jernbanedirektoratet.


Publisert: 15. mars 2023 klokken 10:57