NCC skal opparbeide "nye" Middelalderparken

Bane NOR har inngått kontrakt med NCC om tilbakeføring og opprusting av terrenget i Middelalderparken i Oslo. Nye jernbanespor, blant annet til Follobanen, er lagt under parken. Kontrakten har en verdi på ca. 140 millioner kroner.

  • Prosjektnyheter
  • Follobanen

Publisert: 15. mars 2023 klokken 11:53

Illustrasjon av Lokomotivhallen med amfi i nye Middelalderparken

Illustrasjon Lokomotivhallen med amfi i nye Middelalderparken Illustrasjon Bane NOR/Rambøll

Entreprisen «Tilbakeføringsentreprise anleggsområde Klypen» er en del av Follobaneprosjektet der Bane NOR er byggherre. Entreprisen omfatter opparbeiding av terrenget i området som kalles Klypen, en del av Middelalderparken. De siste årene har dette vært anleggsområde, men nå skal det bli grøntområde.


– Vi i NCC er stolte over å kunne bidra til å gjøre dette historiske området om fra anleggsområde til byrom – til glede både for Oslos beboere og besøkende, sier avdelingssjef Renate Berget i NCC Infrastructure.


Bane NOR har i samarbeid med Riksantikvaren, Byantikvaren og Oslo kommune planlagt «nye» Middelalderparken som formidlingssted for Oslos tidligere historie og nærpark for beboere i området.

 ­­– Middelalderparkens grøntareal blir opp mot dobbelt så stor i kjølvannet av Follobaneutbyggingen. Dette grønne byrommet vil bli et av landets viktigste historiske formidlingssteder og samtidig et utvidet byrom for naboer og andre. Nå starter vi opparbeidingen så snart vi har alle tillatelser fra Oslo kommune, sier prosjektleder Jon Astrup Børresen i Follobaneprosjektet.

Komplett tilbakeføring

Med Follobaneprosjektet er sju jernbanespor mellom Oslo S og Ekebergåsen lagt i en ny 600 meter lang tunnel under den historiske Middelalderparken. Som del av entreprisen er kulverten dekket til. Terrenget over kulverten skal bygges opp og inngår i utvidelsen av parkarealet sør for Bispegata og ned til Loenga.

Selve terrengbearbeidingen blir den mest «synlige» delen av prosjektet, men arbeidet for Bane NOR omfatter alt fra infrastruktur i bakken, fundamentering, terrengarbeider, etablering av en rekke betongkonstruksjoner slik som støttemurer, trapper og sitteamfi og tilsåing, beplanting, belysning og bygging av ridderbane samt nye streter (historiske gangveier).

Tett på kulturminner

Prosjektet innebærer arbeid tett på kulturminner. NCC skal bygges nær ruin av Kongsgården, som var kongelig residens i middelalderen. Anleggsområdet ligger tett på ruinfelt av Mariakirken og Clemenskirken. Saxegården, som ligger delvis innenfor anleggsområdet, er bygget over steinhvelv fra middelalderen. Formålet med terrengbearbeidingen over kulverten er å skape terreng som er mest mulig likt omgivelsene slik de var i høymiddelalderen. Terreng og planting/såing i Middelalderparken skal, etter planen, være utført over sommeren 2023.

Når Bane NOR er ferdig med sine tiltak skal Oslo kommune utvikle parken videre.  Det er konsulentteamet Rambøll Norge, Henning Larsen og Fabrica som har hatt oppdraget med detaljprosjektering, utforming og plan for opparbeiding av terrenget i Middelalderparken.

For NCC er prosjektet et samarbeid mellom selskapets avdeling Øst og avdeling Store prosjekt.

– Vi ser frem til å ta fatt på arbeidet sammen med en byggherre vi har samarbeidet godt med på to gjennomførte prosjekt på Follobanen. Vi har satt sammen et prosjektteam fra egne avdelinger og bruker Hercules Fundamentering, vår maskinentreprenør Carl C. Fon og spisskompetanse med parker, drift og vedlikehold fra Område Oslo for å levere et best mulig sluttprodukt, avslutter Renate Berget i NCC.


Publisert: 15. mars 2023 klokken 11:53