Ingen helsefare i Maurtubekken og Myrerbekken

Helseetaten har i samarbeid med helsemyndighetene i Bydel Søndre Nordstrand og Bane NOR vurdert om det er noen helsefare knyttet til lek i nærheten av bekkene på Åsland.

  • Nabovarsel
  • Prosjektnyheter
  • Utbyggingsprosjekt
  • Follobanen

Publisert: 6. mai 2024 klokken 15:29

hvitveis

Illustrasjonsbilde: Hvitveis Foto: Øystein Grue, Bane NOR

Etter informasjonsmøte for naboer på Åsland 4. april 2024, har Bane NOR vært i kontakt med relevante myndigheter, inkl. kommuneoverlegen i Nordre Follo og Oslo kommune om mulig helsefare knyttet til lek i nærheten av bekkene Maurtubekken og Myrerbekken på Åsland.

Helseetaten har i samarbeid med helsemyndigheten i Bydel Søndre Nordstrand og Bane NOR gjort følgende vurderinger:

  • For beboere og andre er disse bekkene i utgangspunktet ikke et naturlig sted å bade og bekkene er ikke drikkevannskilde. Dersom barn og andre leker ved bekkene er det en mulighet for at de, selv om bekkene er relativt små og delvis tørrlagt i deler av året, kan få i seg en begrenset mengde vann. 
  • Konsentrasjonen som er målt av sulfat og uran i bekkene skyldes sigevann fra tunnelboremassene. I lys av målte konsentrasjoner er det vurdert at lek og konsum av mindre mengde vann ikke er helseskadelig. Man må få i seg en stor mengde vann fra bekkene for at det skal ha helsemessige konsekvenser. At barn som leker ved bekken skal få i seg store nok mengder vann er ikke sannsynlig.
  • Det er likevel slik at bekkene, på grunn av beliggenheten, kan være utsatt for andre mulige forurensningskilder som ikke er undersøkt, men som kan gi sykdom. Derfor skal en uansett være forsiktig ved lek i og ved bekkene og ikke konsumere bekkevannet. (Vann skal i utgangspunktet bare konsumeres fra godkjente vannkilder).

Publisert: 6. mai 2024 klokken 15:29