Hans Majestet Kongen åpnet Follobanen

I dag ble Follobanen offisielt åpnet av H.M. Kong Harald på Oslo S. Etter snorklippen suste toget med gjestene gjennom Blixtunnelen og til Ski.

  • Follobanen
  • Prosjektnyheter
  • Nyheter og aktuelt

Publisert: 16. mars 2023 klokken 10:33

Kongen klipper snoren under Follobanens åpning.

Hans Majestet Kongen erklærte i dag Follobanen for åpnet. Foto: Hilde Marie Braaten

På den offisielle åpningen var også H.K.H. Kronprins Haakon, statsminister Jonas Gahr Støre, samferdselsminister Jon-Ivar Nygård, ordfører i Oslo Marianne Borgen og ordfører i Nordre Follo, Hanne Opdan blant gjestene.

– Vi i Bane NOR er stolte! Takk for innsatsen til alle dere som har bygget Follobanen. Og takk til naboer, togselskapene og passasjerene for deres tålmodighet, sa konsernsjef Gorm Frimannslund til alle som hadde møtt opp på spor 19.

– Jernbanen har historisk sett lagt føringer for hvor byer og tettsteder har blitt bygd. Follobanen tar historien enda lenger og knytter bo- og arbeidsområdene i Oslo, Ski og Østfold enda tettere sammen. Med dobbeltspor, direktetog og halvert reisetid dobler vi tog-kapasiteten, sa en stolt konsernsjef.

Byggingen av Follobanen gikk i gang i 2015, og underveis har over 1000 arbeidere lagt ned 18 millioner arbeidstimer. Reisetiden på den ferske ekspresslinjen mellom Ski og Oslo S er på 11 minutter. Kostnadsrammen for de 22 kilometerne med dobbeltspor er på 36,8 milliarder kroner (2022 kroner).

Mer tid til det gode i livet

– Dette er en dag som varmer! Livet skal være godt og det er viktig at alle lever gode liv. At vi kommer raskt på jobb og at vi kommer raskt hjem. Med Follobanen sparer vi 11 minutter som vi kan bruke på det som er viktigst i livet. Vi får en togreise som er raskere, tryggere, mer komfortabel og mer miljøvennlig enn bilturen, som til sammenligning tar nærmere tre ganger så lenge. Og det er uten køforsinkelser i rushtiden, sa statsminister Jonas Gahr Støre.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård trakk fram at de raskeste regiontogene fram til nå har kjørt på samme spor som lokaltogene med stopp på alle stasjoner mellom Oslo og Ski.
– Denne sammenblandingen har spist av kapasiteten og gjort oss sårbare for forsinkelser. Ble ett tog først forsinket, spredte dette seg lett til andre avganger. Men, nå har vi fått vi fire spor istedenfor to. De raskeste togene skal kjøre Follobanen og lokaltogene på Østfoldbanen. Nå skal togene ha samme hastighet og stoppmønster. Det gir oss ikke bare færre forsinkelser, men faktisk også en økning av kapasiteten som innebærer mer enn en dobling, sa samferdselsministeren.

Fortjent takk til naboene

Ordfører i Oslo, Marianne Borgen takket naboene for tålmodigheten.
– Det er aldri problemfritt med store utbygginger i tettbygde strøk, og naboene fortjener en stor takk. Samtidig er det en gulrot at Follobanen gir oss færre biler på veiene, mindre trafikkstøy og ikke minst et bedre togtilbud. For Follobanen handler ikke bare om den raske turen gjennom tunnelen, men også om at alle stasjonene på den gamle Østfoldbanen mellom Oslo S og Ski nå får nesten dobbelt så mange avganger, sa Borgen.

Så var det tid for den høytidelige åpningen. Da H.M. Kong Harald hadde klippet det hvite silkebåndet kunne alle ta plass i det festpyntede toget, for å følge åpningsfesten videre på Ski og festforestillingen på Odeon kino.


Publisert: 16. mars 2023 klokken 10:33