Follobanen: Viktig sommerarbeid i 2023

Årets sommerarbeid med Follobanen skal pågå i fire uker fra og med lørdag 1. juli til og med søndag 30. juli.

  • Follobanen
  • Prosjektnyheter

Publisert: 11. mai 2023 klokken 12:49

Tre spor innvendig i kulvert, skinnegående gravemaskin, avsperring mot spor i drift.

I sommer bygger vi ferdig flere sammenkoblinger mellom Follobanen og sporene på Oslo S. Bane NOR

Sommerinnsatsen på Follobanen skjer først og fremst på Oslo S og omfatter ikke nye Ski stasjon. Mens det likevel er stans i togtrafikken, bruker vi muligheten til å få utført planlagte utbedringer og vedlikehold i tunnelanlegget.  

Selv om Follobanen blir stengt, blir det kjørt tog på Østfoldbanens lokallinje. Unntaket er en periode med buss for tog fra lørdag 1. juli kl. 0200 fram til torsdag 6. juli kl. 0200.

Hva skal vi gjøre?

Denne sommeren sluttfører vi den delen av jernbaneanlegget på Oslo S som inngår i Follobane-prosjektet. Vi skal koble sammen de siste fem nye sporene med det eksisterende sporområdet. Testing av signalanlegget er en sentral del av arbeidet. 

Vi ferdigstiller nå ombygging av en gammel tunnel inne på Oslo S og det meste av dette arbeidet er allerede utført tett på tog i drift uten at det har medført ulemper for passasjerene. Sommerarbeidet ved Oslo S omfatter også riving av veirampe på Sydhavna og ferdigstillelse av jernbaneteknisk arbeid inn mot Oslo S.

Når sommerinnsatsen er ferdig, er de i alt sju nye jernbanesporene koblet sammen med dagens anlegg på en slik måte at sporene ikke krysser hverandre på samme plan inn mot plattformene. Med få unntak er sporene bygget slik at de går over og under hverandre. Dette er gjort for å sikre best mulig flyt og fleksibilitet i togtrafikken inn og ut av Oslo S. 

Den travle stasjonen er rustet opp med den største sporutvidelsen på mer enn 40 år. En del av de nye sporene ble tatt i bruk allerede i 2021. Da åpnet vi det nye inngående sporet for Østfoldbanen, og den nye Kongshavntunnelen ble koblet sammen med den nybygde betongtunnelen under Middelalderparken.

Hva skjer i Blixtunnelen?

I sommer skal Bane NOR og totalentreprenøren bruke muligheten til å gjøre noen planlagte utbedringer og justeringer. Dette er i hovedsak arbeid som vi kunne utsette til etter åpning av Blixtunnelen fordi det ikke er kritisk for avvikling av togtrafikken. Bane NOR benytter også tiden tunnelen er stengt til å gjennomføre en del ordinært vedlikeholdsarbeid.

Minst mulig ulempe for passasjerene

Det var opprinnelig planlagt seks ukers sommerstengt for sluttarbeidet med Follobanen inne på deler av Oslo S, men perioden er begrenset til fire uker for å ta mest mulig hensyn til publikum.

Oslo S vil være nattestengt mellom lørdag og søndag de fire siste helgene i juli.  Ellers berører ikke arbeidene med Follobanen trafikken fra Oslo S i retning Drammenbanen, Hovedbanen/Gardermobanen og Gjøvikbanen, men vær oppmerksom på at det kan være buss for tog på andre strekninger.  

Etter de fire ukene med sommerarbeid, blir rutetilbudet på Follobanen og Østfoldbanens lokallinje igjen slik det er i dag.  Dette vil vare frem til ny ruteendring i desember 2023, da tog fra Follobanen vil kjøre gjennom Oslotunnelen.


Publisert: 11. mai 2023 klokken 12:49