Follobanen åpnet for trafikk 5. mars

Takk til alle pendlere og reisende på Østfoldbanen som har vært tålmodige med oss de siste ti ukene, mens Follobanen har vært stengt. Fra 5. mars kjører endelig togene igjen.

  • Prosjektnyheter
  • Follobanen

Publisert: 16. mars 2023 klokken 12:02

Tog ved plattform på Ski stasjon

Follobanen åpner for togtrafikk igjen 5. mars 2023. Foto: Øystein Grue, Jernbanedirektoratet

I et møte mellom Jernbanedirektoratet, Vy og Bane NOR fredag 24. februar, var det enighet om å sette Follobanen i drift fra 5. mars. Etter ti intense uker med å rette feil og mangler kan vi endelig ønske alle togreisende tilbake.

– Det har vært krevende uker for de som har reist mellom Ski og Oslo S. Jeg vil takke alle pendlere og reisende på Østfoldbanen som har vært tålmodige med oss disse ukene. Jeg vil også takke Vy for godt samarbeid underveis. Nå er vi trygge på at Follobanen er klar for togtrafikk igjen, og det er jeg veldig glad for, sier Gorm Frimannslund, konsernsjef i Bane NOR.

Du kan se siste pressebrief her! (tekstet versjon)(├ąpnes i ny fane)

Vi er i rute

Rutetilbudet blir det samme som da banen var åpen i desember. Vi kjører med full trafikk fra første dag. Det første toget gikk fra Ski til Oslo kl. 0724, med passasjerer. Og mandag morgen kan pendlerne reise med Follobanen på vei til jobb eller skole.

- Endelig kan vi ønske pendlerne og de øvrige togreisende velkommen tilbake på Follobanen. De reisende mellom Nordre Follo, Østfoldbyene og Oslo får nå det rutetilbudet de skulle hatt før jul, sier Frimannslund.

Normalt rutetilbud

I løpet av dagen fredag 3. mars, hadde vi kjørt over 600 testturer med tog gjennom Blixtunnelen. Vi fortsatte å kjøre også på lørdag før vi avsluttet og klargjorde for normal trafikk på søndag. I tillegg fortsetter arbeidet med å analysere målingene vi har gjort siden testkjøringene startet.
 
– Det er mye data som nå gås gjennom manuelt. Vi har prioritert å analysere testresultatene på de viktigste områdene først, og disse viser tilfredsstillende målinger. Vi fortsetter å gå gjennom analysene fram til åpning, og jobber videre med dette etter at vi åpner, sier Frimannslund.

Gjenstår noe arbeid

Når vi åpner for trafikk vil det fortsatt være noen utbedringer som gjenstår som blir utbedret i forbindelse med arbeidet som skal foregå i påskeferien. Det er ikke identifisert forhold som utgjør noen sikkerhetsrisiko for verken reisende, togpersonnel eller driftspersonnel ved ibruktaking av anlegget. 

Det har vært gjennomført et omfattende test- og måleprogram i tunnelen, og vi har utbedret mangler ved anlegget og gjennomført tiltak for å gjøre anlegget mer hardfør. 

– Vi har gjort en risikoanalyse og resultatet viser at gjenstående arbeid er av mindre grad som ikke påvirker togtrafikken. Det er trygt å åpne for trafikk igjen, sier Frimannslund.

Det gjenstående arbeidet vil bli utført i forbindelse med at Follobanen stenger noen dager i påskeferien og i sommer. Da skal arbeidet med å koble jernbanespor til Oslo S og Follobanen gjøres slik at pendlerne skal slippe å bytte tog på Oslo S. Dette er arbeid som har vært planlagt i lang tid.


Publisert: 16. mars 2023 klokken 12:02