Status – og veien videre

Bane NOR gjør Trønder- og Meråkerbanen klar for grønn og elektrisk togdrift. Arbeidet utføres i etapper, slik at effekten kan tas ut så tidlig som mulig. I alt skal det investeres 2,1 milliarder kroner for å elektrifisere 120 km bane. Her får du siste nytt om status for arbeidet.

  • Meråkerbanen
  • Stavne - Leangenbanen
  • Nordlandsbanen
  • Utbyggingsprosjekt
  • Elektrifisering av Trønder- og Meråkerbanen
  • Prosjektnyheter

Publisert: 16. mai 2024 klokken 14:08

Overgangsbruene er ferdige

For å få plass til de strømførende installasjonene, som på fagspråket kalles KL/AT-anleggene (kontaktledning/autotransformatorer), har vi økt høyden på mange av dagens bruer over sporet. Dette arbeidet ble utført fra våren 2021 til januar 2023.

Arbeidet med elektrifiseringen 

Arbeidene med KL/AT-anleggene startet sommeren 2021. Arbeidet består av boring av fundamenter, utplassering av master og montering av utstyr i mastene.

Trønderbanen (Nordlandsbanen)

På Trønderbanen er vi ferdige med å montere master og det meste av kontaktledningene er satt opp, og det pågår arbeid med å tilpasse signalanlegget til elektrifisert jernbane. Deretter blir det kontroller og testing av anlegget før det etter planen kan tas i bruk for elektrisk togdrift innen utgangen av 2024.

Arbeidstog natt

KL-arbeid, Trønderbanen Foto: Einar Sagerud, Bane NOR

Merkåkerbanen

På Meråkerbanen, som er ca. sju mil lang, er fundamentene ferdig boret og utplasseringen av master er startet. Kontaktledningene monteres fortløpende utover i 2024. Pr. nå er kontaktledningen ferdig montert fra Hell stasjon til Ydsti ved Hell omformer stasjon. Nå er vi i gang med å montere master på strekningen fra Ydsti til Storlien. 

Alle arbeidene er planlagt ferdigstilt i 2024, men på denne strekningen har vi utfordringer med fremdriften. På grunn av uforutsette utfordringer, som samlet sett har gitt økt arbeidsomfang spesielt for KL/AT arbeidet, så er sluttdatoen er per i dag usikker. Det kan bli utsatt til 2025, og vi jobber med tiltak for å redusere en eventuell forsinkelse.

Fra Hell stasjon – på bildet ser vi også et togsett av Type 76, det er et bimodalt motorvognsett som kan kjøre både elektrisk under kontaktledning og på diesel (og traksjonsbatterier) på ikke-elektrifiserte strekninger Foto: Ole Martin Wold

Stavne-Leangen banen

I Tyholttunnelen på Stavne-Leangenbanen er vi ferdige med vannsikring, drenering, senking av spor og tilpassing av profil for å få plass til kjøreledningen. Nå er vi i gang med å montere nødvendig utstyr for KL/AT, GSM-R for tele og å bygge føringsveier for signal inne i tunnelen.

På den øvrige delen av strekningen har vi montert kontaktledningsmaster, og det gjenstår å montere KL/AT-liner. Deretter blir det testing og kontroll av anlegget før det etter planen er klar for elektrisk togdrift ved utgangen av 2024.

Mørk tunnel med lysåpning i enden

Tyholttunnelen Foto: Einar Sagerud, Bane NOR

Hell omformerstasjon leverer strøm til jernbanen i Trøndelag

Parallelt bygger vi en ny omformerstasjon på Hell. Når Trønder- og Meråkerbanen er ferdig elektrifisert, er det Hell omformerstasjon som vil levere strøm både til togene og til andre jernbaneinstallasjoner på banenettet. Stasjonen vil også bidra med strøm til tilstøtende banestrekninger i store deler av Trøndelag. Omformerstasjonen blir tatt i bruk i siste halvdel av 2024.

Hell omformerstasjon begynner å ta form. Bildet viser bygget som ikke er ferdigstilt ennå.

Hell omformerstasjon begynner å ta form Foto: Bane NOR


Publisert: 16. mai 2024 klokken 14:08