Velkommen til ny bru på Hansbakken

Nå er den nye brua på Hansbakken åpnet for ferdsel, men det gjenstår fremdeles noen arbeider som må tas i løpet av våren før alt er ferdig. I mellomtiden kan de som ønsker å krysse jernbanen til fots ved Hansbakken ta i bruk den nye, fine overgangsbrua.

  • Prosjektnyheter
  • Elektrifisering av Trønder- og Meråkerbanen

Publisert: 9. mars 2022 klokken 11:30

Oppdatert: 11. mars 2022 klokken 09:35

Bildet viser den nye overgangsbrua som er klar for gående passering selv om noen arbeider gjenstår. Delprosjektleder Stig Rune Bergly fra elektrifiseringsprosjektet i Bane NOR, prosjektleder for BMO Entreprenør Stina Gjøen Simensen og Magne Skrøvseth, som er anleggsleder for Farbu & Gausen er avbildet.

Den nye overgangsbrua er klar for gående passering selv om noen arbeider gjenstår. Fra venstre delprosjektleder Stig Rune Bergly fra elektrifiseringsprosjektet i Bane NOR, prosjektleder for BMO Entreprenør Stina Gjøen Simensen og Magne Skrøvseth, som er anleggsleder for Farbu & Gausen. Foto: Bane NOR

Arbeidene med å legge til rette for elektrifiseringen av Trønderbanen er godt i gang på flere områder. På Hansbakken ved Ranheim er den gamle brua fjernet og den nye er lagt høyere i terrenget, slik at det er plass til ledningene med kjørestrøm til de elektriske togene.  

-  Det har pågått grunnarbeider i etterkant og det gjenstår montering av gjerder, asfaltering og tilpasning av grøntområder som gjennomføres i mai måned. Ettersom den nye brua er bredere enn den gamle, blir det også montert en bom, slik at det ikke blir mulig å benytte motoriserte kjøretøy, forteller delprosjektleder Stig Rune Bergly i elektrifiseringsprosjektet i Bane NOR.

Bildet viser at den nye brua ble heiset på plass med kran og montert natt til 22. februar.

Den nye brua ble heiset på plass med kran og montert natt til 22. februar. Foto: Bane NOR

Den nye brua er levert av Moelven, Farbu & Gausen har gjort grunnarbeidene og BMO Entreprenør har hatt ansvaret for gjennomføringen.

-  I Bane NOR ønsker vi pilgrimmer og turgåere en fortsatt trygg kryssing av sporet, sier Stig Rune Bergly og legger til at «I jernbanen tar vi ikke snarveier, vi bygger dem».


Publisert: 9. mars 2022 klokken 11:30

Oppdatert: 11. mars 2022 klokken 09:35