Bedre bruer over grønnere spor

Mens oppgraderingen til elektrisk drift på 120 km med spor i Trøndelag fortsetter for fullt på langs, er mange viktige jobber på tvers nå unnagjort.

  • Prosjektnyheter
  • Elektrifisering av Trønder- og Meråkerbanen

Publisert: 27. september 2022 klokken 16:30

Oppdatert: 28. september 2022 klokken 09:50

Bildet viser den nye overgangsbrua på Kopperå

På tvers, men ikke på tverke: Byggingen av nye overgangsbruer ble ferdig før tiden. Her er brua på Kopperå. Foto: Torkel Dalan, Bane NOR

For å bygge anlegget for togenes kjørestrøm, er det et minstekrav til fri høyde under bruer som krysser over sporet. Dette har fått følger for 13 bruer på strekningen Trondheim-Hell-riksgrensen.  Åtte slike overgangsbruer er revet og erstattet med nye, mens fem rett og slett bare er fjernet.

– Dette gjelder skogsveier ved Meråkerbanen hvor det finnes andre veier i nærheten, opplyser prosjektleder Stig Rune Bergly i Bane NOR.

Tryggere trafikk

Blant de åtte nybygde gang- og vegbruene trekker prosjektleder Bergly først fram brua ved Kopperå stasjon på Meråkerbanen.

– Nybrua er bredere enn den gamle og gir store kjøretøyer enklere adkomst til eiendommene på nordsiden av stasjonen. Med gangbane på brua blir også tryggere for skolebarn og andre fotgjengere, framholder han.

Bergly forteller at Bane NOR har hatt et svært godt samarbeid med Meråker kommune, som blant annet har bidratt med midler til brua på Kopperå

– På denne måten kommer brubyggingen også lokale vegfarende til gode, ikke bare de togreisende. Det er jeg glad for, sier Bergly og legger til at prosjektet også har satt en lekeplass i bedre stand og montert et gjerde mot jernbanen.    

Kreativ kranplassering

Prosjektet har dessuten bygd nye vegbruer på Være øst for Ranheim og ved Kvernmoen i Meråker, samt for flere skogsveger langs Meråkerbanen.

– Brua på Være fører en kjørbar turvei ned mot strandsonen og gir bedre adkomst for bevegelseshemmede. På Ranheim har vi også bygd ei ny gangbru ved Hansbakken, forteller Stig Rune Bergly.

Brujobbene som Bane NOR har skilt ut i en egen entreprise er dermed avsluttet, med unntak av noen tiltak på ei bru ved Hell. Den siste brua som ble heist på plass, var ei skogsvegbru et par kilometer øst for Meråker den 7. september.

 – Her var det trangt og vanskelig å komme til, så løsningen ble å plassere en mobilkran på ei jernbanevogn som kjørte inn fra Meråker stasjon. Dette er ikke en helt dagligdags metode, men alt gikk fint og selve løftet var unnagjort på 20 minutter, sier byggeleder Trygve Dybdahl i Bane NOR.

Foran skjema

Totalentreprisen for arbeidet med overgangsbruene hadde en kontraktssum på ca. 120 millioner kroner, og jobben ble gjort av BMO Entreprenør AS. Prosjektleder Bergly roser samarbeidet:

– Vi hadde mulighet til å la entreprenøren selv bestemme rekkefølgen på jobbene, og rasjonell drift gjorde at jobben som helhet kom i mål to måneder før fristen,

– Omprioriteringene gjorde riktig nok at brua på Kopperå ble åpnet litt senere enn først antydet, men vi ble møtt med forståelse hos lokalbefolkningen og har hatt god dialog med naboene, legger han til.

I tillegg til det som er nevnt, omfattet jobben også tiltak på seks bestående bruer. Dette var bl.a. montering av beskyttelsesskjermer mot strømførende deler, samt tetting av dekket slik at vann ikke renner ned på kontaktledningsanlegget.

Grønne spor i Trøndelag

Når Bane NOR gjør Trønder- og Meråkerbanen elektrisk, betyr det moderne og mer klimavennlige tog, bedre komfort og større kapasitet for både person- og godstog. Samtidig blir det enklere med sømløse reiser på tvers av riksgrensen.

Hovedentreprisen med bl.a. bygging av master og anlegget for togenes kjørestrøm, utføres av NRC Norge. Strekningene Trondheim S-Stjørdal og Stavne-Leangen får elektrisk drift innen utgangen av 2023, mens Meråkerbanen følger etter ett år senere.  Totalt innebærer satsingen på grønne spor i Trøndelag en investering på ca. to milliarder kroner.


Publisert: 27. september 2022 klokken 16:30

Oppdatert: 28. september 2022 klokken 09:50