Skolebesøk og trafikksikkerhetsdag

Det blir enda mer miljøvennlig med tog i Trøndelag når Trønder- og Meråkerbanen elektrifiseres de neste årene. Før alt er på plass er det en rekke arbeider som skal utføres, og vi tok turen for å snakke om trafikksikkerhet på to barneskoler som den kommende tiden får mer tungbiltrafikk på elevenes skolevei.

  • Prosjektnyheter
  • Elektrifisering av Trønder- og Meråkerbanen

Publisert: 30. november 2021 klokken 12:41

Oppdatert: 20. desember 2022 klokken 09:58

Stig Rune Bergly, vår prosjektleder for overgangsbruene i elektrifiseringsprosjektet, viste seg å være en utmerket læremester ute ved bilene.

Stig Rune Bergly, vår prosjektleder for overgangsbruene i elektrifiseringsprosjektet, viste seg å være en utmerket læremester ute ved bilene. Foto: Bane NOR

For barna på Jakobsli og Ranheim skole betyr arbeidene med å erstatte gangbrua over jernbanen på Hansbakken at de periodevis får mye tungbiltrafikk på skoleveien og på bilveien som er alternativ tilkomstvei til friområdet ved sjøen.

For andre områder langs Trønder- og Meråkerbanen kan arbeidene med elektrifiseringen ta andre former, men likevel gjøre at vi i Bane NOR ønsker å rette fokus mot skoler og trafikksikkerhet. Da tar vi kontakt med de aktuelle skolene, og sammen med dem gjør vi en vurdering av behov for trafikksikkerhetsdag. Arbeidet med elektrifiseringen varer til utgangen av 2024.

Elektrifiseringsprosjektets sikkerhets- og kvalitetsrådgiver Sveinung Bjørgvik engasjerte elevene med godt tilpasset informasjon om hva som skal skje på Hansbakken utenfor Trondheim i forbindelse med elektrifiseringen.

Elektrifiseringsprosjektets sikkerhets- og kvalitetsrådgiver Sveinung Bjørgvik engasjerte elevene med godt tilpasset informasjon om hva som skal skje på Hansbakken utenfor Trondheim i forbindelse med elektrifiseringen. Foto: Bane NOR

Trafikksikkerhetsdagen

Elektrifiseringsprosjektets rådgiver på sikkerhet og kvalitet, Sveinung Bjørgvik, hadde laget en presentasjon som i ord og tegninger var tilpasset publikummet. Elevene på de to barneskolene på Ranheim utenfor Trondheim er nå godt informert om hvorfor det er noen overgangsbruer som må rives og bygges på nytt og noen som kun trenger litt utbedring før jernbanen elektrifiseres.

Sammen med informasjon fra Trygg trafikk og filmer om blindsoner, refleks og bruk av hjelm på sykkel og sparkebrett, var barna godt rustet til å ta turen ut til de store lastebilene som ventet i skolegården. Der var det tid for å teste ut den teoretiske læringen. Hvor mye ser man fra førersetet i en lastebil? Hvordan fungerer blindsonene? Og ikke minst hvordan er det å klatre opp i de store doningene? 

Hva skjer når jernbanen elektrifiseres

I Bane NOR har vi utarbeidet et pedagogisk tilbud knyttet til ferdsel ved jernbanen. Vi har kalt nettsiden Banorama(├ąpnes i ny fane). Her ligger det blant annet informasjon tilpasset barn og unge, små filmsnutter, quiz og annet.  Det ligger også informasjon om hvordan lærerne kan benytte Banorama.

Vi planlegger å kontakte alle skolene langs jernbanestrekningene vi elektrifiserer. Vi håper at lærerne kan snakke om ferdsel ved jernbanen og hva som er kjekt å vite om elektrisk jernbane i tiden frem til elektrifiseringen er gjennomført.  

 


Publisert: 30. november 2021 klokken 12:41

Oppdatert: 20. desember 2022 klokken 09:58