Hareide ble orientert om grønne spor i Trøndelag

Tirsdag 31. august besøkte samferdselsminister Knut Arild Hareide elektrifiseringsprosjektet i Trøndelag. Han ble orientert om status og fremdrift for elektrifiseringen av Trønder- og Meråkerbanen som skal være gjennomført innen utgangen av 2024.

  • Prosjektnyheter
  • Elektrifisering av Trønder- og Meråkerbanen

Publisert: 2. september 2021 klokken 14:44

Oppdatert: 20. desember 2022 klokken 10:03

Samferdselsminister Knut Arild Hareide ble ønsket velkommen til Hell stasjon og en orientering om elektrifiseringsprosjektet i Trøndelag av Stine Ilebrekke Undrum, konserndirektør Utbygging i Bane NOR

Samferdselsminister Knut Arild Hareide ble ønsket velkommen til Hell stasjon og en orientering om elektrifiseringsprosjektet i Trøndelag av Stine Ilebrekke Undrum, konserndirektør Utbygging i Bane NOR. Foto: Bane NOR

Samferdselsministeren ankom Hell stasjon med SJ Norges flunkende nye hybride (bimodale) tog som ble lansert på Trondheim S samme morgen.

Stine Undrum, konserndirektør Utbygging i Bane NOR, ønsket Hareide velkommen til knutepunktet der det skal elektrifiseres sørover til Trondheim S, nordover til Stjørdal og østover til riksgrensen. Hun fokuserte på det grønne skiftet og jernbanens bidrag.

Fra elektrifiseringsprosjektets side ble det orientert om fremdriften og miljøeffektene en elektrisk jernbane bidrar til. Prosjektsjef i Utbygging Midt, Stine Wist, fremhevet hvordan satsingen i Trøndelag er satt sammen av mange tiltak som til sammen skal farge Trøndelag grønt.

Prosjektleder for elektrifiseringen, John Petter Reklev, kunne fortelle at de fire store entreprisene i elektrifiseringsprosjektet er gått til norske entreprenører. Tre av kontraktene er startet, mens den fjerde signeres i neste uke. Det er til sammen 120 km som nå skal elektrifiseres. Foruten selve kontaktledningen, 2500 stålmaster/betongfundamenter, 37 overgangsbruer som krever større og mindre tiltak, et par tuneller som må utvides og endringer i signalanlegg, kommer det også en ny omformerstasjon på Eidum like ved Hell. Den skal forsyne de elektriske togene med kjørestrøm.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide ble orientert om elektrifiseringsprosjektet av prosjektleder for elektrifiseringen John Petter Reklev, konserndirektør Utbygging Stine Ilebrekke Undrum og prosjektsjef Utbygging Midt Stine Wist. da han var på Hell stasjon.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (tv) ble orientert om elektrifiseringsprosjektet av fra venstre prosjektleder for elektrifiseringen John Petter Reklev, konserndirektør Utbygging Stine Ilebrekke Undrum og prosjektsjef Utbygging Midt Stine Wist. Foto: Bane NOR

Grønne spor fra 2024

Prosjektets største utfordring er at alt arbeidet skal gjennomføres uten å forstyrre togtrafikken, og det vil derfor foregå på natten. Utbyggingen skjer i to etapper. Trønderbanen blir elektrifisert først og tas i bruk i desember 2023, mens Meråkerbanen skal stå klar i desember 2024.

Fornøyd statsråd

Hareide kvitterte med at han var svært fornøyd med at elektrifiseringen er i gang og generelt med hva Bane NOR leverer.

Fun fact om elektrifiseringen i Trøndelag

Thamshavnbanen, litt sør i fylket, var Norges første elektriske jernbane. Den kom i 1908. Neste skritt, ca. 60 år etterpå, var elektrifisering av Dovrebanen i 1970. Nå, ca. 50 år etter det igjen, i 2021, starter elektrifisering av Trønder- og Meråkerbanen.

For Meråkerbanen gjelder de samme prinsipper for togframføring nå som da den ble åpnet i 1882. Her sitter det togekspeditører som sender melding til neste stasjon om at det er tog på vei. Eneste forskjell er at man har byttet ut telegraf med telefon. Elektrifisering og innføring av ERTMS om få år vil bety et stort løft for Meråkerbanen.


Publisert: 2. september 2021 klokken 14:44

Oppdatert: 20. desember 2022 klokken 10:03