Første skritt mot nullutslipp på Trønder- og Meråkerbanen

Bane NOR har tildelt Tverås Maskin & Transport AS kontrakt for grunnarbeidene knyttet til bygging av Hell omformer i Stjørdal kommune. Dette er første byggetrinn på elektrifiseringen av Trønder- og Meråkerbanen.

  • Prosjektnyheter
  • Elektrifisering av Trønder- og Meråkerbanen

Publisert: 16. februar 2021 klokken 09:49

Oppdatert: 20. desember 2022 klokken 10:16

Bildet viser Stine Wist, som er prosjektsjef for elektrifiseringen av Trønder- og Meråkerbanen, og godt fornøyd med at det er et lokalt Stjørdalsfirma som skal gjøre grunnarbeidene til Hell omformerstasjon.

Stine Wist, som er prosjektsjef for elektrifiseringen av Trønder- og Meråkerbanen, er godt fornøyd med at det er et lokalt Stjørdalsfirma som skal gjøre grunnarbeidene til Hell omformerstasjon. Foto: Mari Wist Våge

Før sommeren skal det utlyses og tildeles kontrakter for de øvrige arbeidene på Trønder- og Meråkerbanen. Dette skal på sikt bidra til en helt utslippsfri jernbane, når strekningene er tilrettelagt for overgang fra dieseldrevne til elektriske tog. Hell omformer skal sørge for strøm til togene på strekninger i Trøndelag.

–  Det har vært stor interesse for arbeidene. Vi er svært fornøyde med å kunne tildele kontrakten på grunnentreprisen til Tverås Maskin & Transport AS, som er en lokal entreprenør fra Stjørdal, sier Stine Wist, prosjektsjef i Bane NOR for elektrifiseringen av Trønder- og Meråkerbanen.

Arbeidene starter allerede i månedsskiftet februar/mars

Hell omformerstasjon ligger på Eidum, rundt fire kilometer øst for Hell. Omformertomten er allerede klargjort, slik at grunnarbeidene kan starte opp i månedsskiftet februar/mars. I første omgang skal det bygges en rigg, og ryddes og skiltes på anleggsområdet. Deretter starter sprengningsarbeidene og bortkjøring av masser, før byggegropen graves. 

Arbeidet er planlagt å være sluttført i løpet av september, og i god tid før byggingen av omformeren starter i oktober.

Bildet viser området der omformerstasjonen skal ligge.

Omformeren blir liggende som nærmeste nabo til Statkraft/Tensio og direkte ved jernbanen. Infrastrukturen i bakken er allerede på plass når Tverås Maskin & Transport AS nå starter grunnarbeidene for omformerstasjonen. Foto: Bane NOR

De neste stegene mot utslippsfri jernbane

Stine Wist forteller at det neste steget mot en utslippsfri jernbane skjer i løpet av våren, når det inngås kontrakt om fornyelse av overgangsbruer på strekningene. Til sommeren skal det offentliggjøres hvilket selskap som skal bygge kontaktledningsanlegg, som må til når togene skal kjøres på strøm.

-  Byggearbeidene får noe variert oppstart, avhengig av entreprenørenes planer for gjennomføring, men hele elektrifiseringen er forventet å være ferdig ved utgangen 2024, sier Wist.

Tildelingen har etter loven en klagefrist på 10 dager før kontrakten blir undertegnet og arbeidene starter opp.


Publisert: 16. februar 2021 klokken 09:49

Oppdatert: 20. desember 2022 klokken 10:16