Bane NOR legger til rette for elektriske tog i Trøndelag

Bane NOR har tildelt NRC Norge AS kontrakten for oppføring av master og ledninger i forbindelse med elektrifiseringen av Trønder- og Meråkerbanen. Med innovative miljøløsninger blir jernbanen i Trøndelag grønnere. Elektrifiseringsprosjektet er i rute både på tid og kost.

  • Prosjektnyheter
  • Elektrifisering av Trønder- og Meråkerbanen

Publisert: 26. august 2021 klokken 14:42

Oppdatert: 20. desember 2022 klokken 10:05

Illustrasjonsbilde av elektrifisert jernbanestrekning

Illustrasjonsbilde av elektrifisert jernbanestrekning Foto: Øystein Grue, Bane NOR

-  Elektrifiseringen av jernbanen i Trøndelag er det største jernbaneløftet i landsdelen siden elektrifiseringen av Dovrebanen i 1970. Vi er veldig fornøyde med å kunne tildele denne kontrakten til NRC, noe som betyr at samtlige kontrakter i arbeidet med å gjøre jernbanen i Trøndelag grønnere er gått til norske aktører, sier Stine Ilebrekke Undrum, konserndirektør Utbygging i Bane NOR.

Kontrakten, som er en totalentreprise, har en verdi på rundt 760 MNOK. Ved tildelingen er pris og kvalitet vektet 50 prosent hver. I kvalitetsvurderingene har Bane NOR lagt vekt på blant annet løsninger som kan redusere CO2-utslippet i arbeidet med elektrifiseringen.

-  NRC innfrir med god margin våre krav om klimabudsjett og oppfølging med klimaregnskap i gjennomføring av oppdraget. Vi er spesielt fornøyde med at NRC vil ta i bruk miljøverktøyet CEEQUAL, som ivaretar bærekraft i både prosjektering og anleggsgjennomføring. De optimaliserer valg av materialer og plassering som gir størst reduksjon i klimautslippet når vi elektrifiserer, som for eksempel for fundamenter, master og åk, sier Undrum.

-  Vi er veldig stolte av denne tildelingen fra Bane NOR. Sammen skal vi sikre en bærekraftig forbedring av jernbanen i Midt Norge. Dette bekrefter vår kompetanse og kapasitet innen større jernebaneprosjekter i det nordiske markedet, sier Henning Olsen, CEO i NRC Group.

Dette er den fjerde og siste kontrakten i arbeidet med å elektrifisere jernbanen i Trøndelag. Arbeidene med omformerstasjonen som skal forsyne jernbanen med strøm er godt i gang, og i disse dager starter også tilpasning (riving og nybygg) av overgangsbruene. Arbeidet med å plassere ut kontaktledningsnettet som tilfører togene kjørestrøm er planlagt å starte første kvartal 2022.

Før kontrakten kan signeres, løper det en karensperiode på 10 dager.

Arbeidets omfang

Til sammen skal det bygges 120 km kontaktledning med autotransformatoranlegg. Arbeidet skal utføres på strekningene Trondheim S-Stjørdal, Stavne-Leangen, inkludert søndre tilsving og Hell-Storlien (riksgrensen). Oppstart på de forskjellige strekningene skjer til ulik tid i løpet av første halvår 2022 og ferdigstillelse er innen utgangen av 2023 for de to førstnevnte strekningene. Sistnevnte skal stå klar sommeren 2024. Alle deler av elektrifisering skal være ferdigstilt innen utgangen av 2024.

Det øvrige arbeider omfatter:

  • punktvis utvidelse av profil i to tuneller på til sammen 2,5 km
  • senking av spor på til sammen 900 m
  • signalarbeider som omfatter ombygging fra likestrøms sporfelt til vekselstrøms sporfelt samt jordingsarbeider på stasjoner
  • telearbeider
  • nødvendige lavspenningsarbeider
  • montering av beskyttelsesskjermer på 15 overgangsbruer

Publisert: 26. august 2021 klokken 14:42

Oppdatert: 20. desember 2022 klokken 10:05