Full fart for elektrifiseringen

50 år etter forrige elektrifisering i Trøndelag er vi nå godt i gang med kontraheringen av arbeidene som skal gi togene på Meråker- og deler av Trønderbanen kjørestrøm.

  • Prosjektnyheter
  • Elektrifisering av Trønder- og Meråkerbanen

Publisert: 10. mars 2023 klokken 10:11

Bilde av deler av prosjektgruppen stående på Hansbakken bru ved Ranheim i Trøndelag.

Prosjektleder John Petter Reklev på befaring sammen med fv delprosjektleder entreprise KL/AT Bente Langeland Roheim og delprosjektleder entreprise overgangsbruer Line Skar for å se nærmere på Hansbakken bru ved Ranheim. Den må skiftes ut fordi den har for lav frihøyde og er i for dårlig stand til at det kan monteres beskyttelsesskjerm. Foto: Bane NOR

Sammen med andre fornyelses- og investeringsprosjekter vi gjennomfører i Bane NOR, legger vi grunnlaget for å kunne gi et bedre og mer miljøvennlig togtilbud til passasjerene i Trøndelag. Strekningene Trondheim S-Stjørdal, Hell-Riksgrensen til Sverige og Stavne-Leangenbanen med Søndre tilsving er planlagt elektrifisert innen utgangen av 2024.

-  For at Trønder- og Meråkerbanen skal bli elektrifisert, bygger vi ca. 120 km med kontaktledningsanlegg med autotransformator som skal gi togene kjørestrøm. I dette arbeidet må vi forholde oss til minstekrav til fri høyde mellom spor og undersiden av bruer og tunneler. Dette må overholdes for å få plass til kontaktledningsanlegget. I tillegg må det monteres beskyttelsesskjermer mot strømførende deler, sier John Petter Reklev, som er Bane NORs prosjektleder for elektrifiseringen på Trønder- og Meråkerbanen.

Vi gjør alle nødvendige tilhørende arbeider for å få gjennomført elektrifiseringen. Dette dreier seg blant annet om arbeider med lavspent, tele og signal, slik at vi får et komplett anlegg for elektriske tog. Dette inkluderer også arbeidet som utføres innen feltene ingeniørgeologi, geoteknikk og konstruksjoner.

-  Vi er godt i gang med kontraheringsarbeidet og har gjennomført prekvalifisering av totalentreprise på overgangsbruer. Prekvalifiseringen på KL/AT-kontrakten starter over jul, og arbeidet med Hell omformer er helt i rute, forteller Reklev.

Hell omformerstasjon skal forsyne de nye KL/AT-anleggene (kontaktledning/autotransformatorer) på Trønder- og Meråkerbanen med kjørestrøm. Omformeren er en nødvendig forutsetning for å kunne klare overgangen fra dieseldrevet togmateriell til de mer miljøvennlige og stillegående elektriske person- og godstogene. Den er stor nok til på sikt å forsyne baneledningsnettet i store deler av Trøndelag.


Publisert: 10. mars 2023 klokken 10:11