Prøveramming i Mjøsa gir ekstra støy på dagtid for din eiendom

Dersom du har skiftarbeid eller andre særskilte behov, tilbyr vi alternativt sted å være på dagtid de dagene det støyende arbeidet gjennomføres.

Publisert: 18. oktober 2023 klokken 10:15

Oppdatert: 18. oktober 2023 klokken 10:15

Kran, lekter og kai Tangenvika

Brua bygges fra lektere på Mjøsa. Foto: Bane NOR

Arbeidet med å bygge brufundamentene i Mjøsa er i gang. Som en del av arbeidet gjennomfører vi også en test på en type fundamentering som skal benyttes på de midtre aksene senere i 2024. Disse fundamentene skal rammes og ikke peles som de andre. På tegningen ser du hvilke det gjelder.

Arbeidet knyttet til prøverammingen foregår mellom kl. 07.00 og kl. 19.00. Det vil ikke være kontinuerlig støy, men den samlede støyen gjør at vi tilbyr alternativt sted å være på dagtid dersom det er behov for det, som for eksempel nattarbeid som gjør at du sover på dagtid.

Vi er foreløpig usikre på akkurat hvilke dager arbeidet som støyer mest vil gjennomføres, men det er antatt at det er fordelt på seks dager i løpet av perioden 1. til 17. november. Høyst sannsynlig er det snakk om:

  • onsdag  01.11
  • torsdag  02.11
  • onsdag  08.11
  • torsdag  09.11
  • tirsdag   14.11
  • torsdag  16.11

Ta kontakt med nabokontakten 

Du er velkommen til å ta en prat med oss i forkant, og helst innen onsdag 25. oktober, slik at vi avklarer håndteringen av dette og kan holde kontakten om når det er behov for alternativt oppholdssted. Ring nabotelefonen på 901 60 083 mellom kl. 09.00 og kl. 15.00.

Hva skal skje

Det skal rammes ned to peler med peledimensjon og rammeutstyr tilsvarende som i endelig utførelse ved akse 8 og 9 midt i Tangenvika. Hensikten med testen er å få erfaring med grunnforholdene og for å utføre målinger i forbindelse med rammingen. Dette vil ikke bli en del av den permanente konstruksjonen, så de to pelene skal fjernes igjen i testperioden.

Det permanente arbeidet med å ramme peler i aksene fra 5 til og med 9 starter etter planen i juli 2024. Det vil være ulike eiendommer som er beregnet å ligge innenfor støysone avhengig av hvilke fundamenter som bores.

Alt pelearbeidet er planlagt ferdigstilt i begynnelsen av 2025, mens arbeidene med å bygge hele brua vil være ferdig i 2026. Deretter starter arbeidet med skinner og kontaktledninger.


Publisert: 18. oktober 2023 klokken 10:15

Oppdatert: 18. oktober 2023 klokken 10:15