Varsel om oppstart av arbeid i Falletvegen

Bane NORs entreprenør Veidekke starter arbeidet med utbedrings- og trafikksikkerhetstiltak i Falletvegen i neste uke (uke 17). Det blir redusert fremkommelighet og lysregulering på strekningen. Arbeidet er planlagt ferdigstilt i starten av september.

Publisert: 21. april 2023 klokken 09:06

I forbindelse med bygging av Hestnestunnelen skal Bane NOR gjøre utbedrings- og trafikksikkerhetstiltak i Falletvegen. 

Arbeidet starter opp til uken (uke 17) og er planlagt ferdigstilt i begynnelsen av september (uke 36). 

Det vil i denne perioden foregå vegarbeid i Falletvegen på strekningen mellom Espa Servicenter og kryss Tyllienvegen. Det vil i denne perioden bli redusert fremkommelighet og lysregulering på strekningen. Myke trafikanter mellom Espa Servicesenter og Tyllienvegen vil bli ledet over gangbrua på E6.

Har du spørsmål?

Har du spørsmål til gjennomføringen, så kan du henvende deg til driftsleder eller arbeidsleder i Veidekke:

Driftsleder Thomas Storlien: 452 32 528
Arbeidsleder Espen Svendsen: 465 26 094

 


Publisert: 21. april 2023 klokken 09:06