Tilbud om alternativt oppholdssted på dagtid mens vi borer fundamenter på Stange stasjon

Fra lørdag 7. oktober og perioden 9. til 11. oktober skal vi bore og sette ned fundamenter for kontaktledningsmaster fra et boretog på Stange stasjon. Dette gir tidsvis støy i mellom kl. 07.00 og kl. 19.00.

Publisert: 28. september 2023 klokken 14:35

Din eiendom er blant dem som berøres av dette. Hvilke dager er avhengig av hvor eiendommen din ligger. Dersom du har nattarbeid og sover på én eller flere av de nevnte dagene, eller har andre særskilte behov, tilbyr vi alternativt oppholdssted på dagtid mellom kl. 0700 og kl. 1900.

Boringen av hvert fundament tar rundt én time og avstanden mellom fundamentene er ca. 50 meter. Boringen foregår derfor ikke kontinuerlig, men vil oppleves som støy som er fordelt over dagen. Fundamentene skal også gyses fast, men det medfører ikke noe spesiell støy. Arbeidet starter nord på stasjonen og flytter seg sydover på stasjonsområdet. Støyen vil derfor oppleves forskjellig avhengig av hvor det til enhver tid bores.

Dersom du ønsker å benytte dette tilbudet ber vi deg kontakte oss på nabotelefonen 901 60 083 senest i løpet av tirsdag 3. oktober innen kl. 1500 for å gjøre en avtale.

Vi gjør oppmerksom på at vi ikke dekker utgifter som ikke er avtalt med oss på forhånd.  

Det foregår anleggsarbeid på dagtid fra 7. til 15. oktober

I tillegg utføres det gravearbeider, heising av kontaktledningsmaster og jernbaneteknisk arbeid fra skinnegående maskiner og gravemaskiner på dagtid alle dager når det er stengt for togtrafikk fra 7. til 15. oktober. Det er imidlertid kun boring av fundamenter som utløser tilbud om alternativt oppholdssted. 


Publisert: 28. september 2023 klokken 14:35