Tilbud om alternativ overnatting på Kleverud

Strekningen Eidsvoll-Lillehammer er stengt fra 7. til 15. oktober for å koble på dobbeltsporet fra Eidsvoll til Langset ved Minnesund. Denne perioden benytter utbyggingsprosjektet til å gjøre døgnkontinuerlig arbeid på Kleverud. 

Publisert: 28. september 2023 klokken 11:58

Din eiendom er blant dem som blir berørt av støyende arbeid på kveld og natt, men støy fra dette arbeidet om natten, kan berøre beboere i området ulikt. 

Vi oppfordrer derfor til å sjekke ut hvordan du opplever støyen før du kontakter vår kundeservice for alternativ overnatting. 

Dette er lenke til bestillingsskjema. Benytt kode 202310K:  

Søk om alternativ overnatting

Har du fått melding fra oss om at du kan få alternativ overnatting på grunn av støy? 

Kundesenteret kan også nås på telefon 477 70 098. 

Til orientering blir fritidsboliger varslet, men det blir ikke tilbudt alternativ overnatting. 

Vi gjør også oppmerksom på at vi ikke dekker utgifter som ikke er avtalt med oss på forhånd.   

Dette skal vi gjøre 

På Kleverud skal Veidekke flytte dagens jernbanespor over på den nye fyllingen. Dette sporet vil ligge permanent og bli dobbeltsportraséens østre spor. 

Arbeidet inkluderer også oppføring av kontaktledningsmaster til ledninger som skal gi togene kjørestrøm samt arbeid knyttet til signalanlegget.

Dette medfører anleggstrafikk fra gravemaskin, traktor og vibrasjons- og pakktog for å nevne noe. Arbeidet er døgnkontinuerlig alle dager i perioden.  

I tillegg skal det legges ut pukk i traséen. Da benyttes det lastebiler og det blir tipping av stein. Dette arbeidet forgår på dagtid alle dager i perioden. 

Alle arbeidene som utføres i perioden hvor det er stengt for togtrafikk kommer i tillegg til det ordinære arbeidet med byggingen av dobbeltsporet. 

Bane NOR kundeservice

Adresse

Pb 4350, 2308 Hamar

Åpningstider

Mandag til fredag
kl. 08:00 - 19:00

Lørdag/søndag/helligdager
kl. 09:00 - 15:00

Jul- og nyttårsaften
kl. 08:00 - 12:00


Publisert: 28. september 2023 klokken 11:58