Sikkerheten gjør at omkjøringsvegen på Kleverud fortsatt holdes stengt

Veidekke har i løpet av den togfrie perioden gjort vurderinger knyttet til om omkjøringsvegen på Kleverud kan åpnes med regulering av trafikken. Det viser seg imidlertid at det blir vanskelig. De beregner at det blir kontinuerlig anleggstrafikk på Espavegen mellom anleggsområdet og E6 frem mot årsskiftet.

Publisert: 1. september 2022 klokken 13:59

Oppdatert: 14. mars 2023 klokken 13:59

Bilder viser området som gjør at veien er stengt for gjennomkjøring

Dersom gjennomkjøringen åpnes med lysregulering gir det store utfordringer fordi køen som vil oppstå på Espavegen kommer på et svært ugunstig sted i forhold til anleggstrafikken. Foto: Bane NOR

Når den togfrie perioden er over til uken fortsetter Veidekke med å frakte ut steinmasser fra tunnelmunningen. I tillegg starter arbeidet med å lage betongkonstruksjon over Markbekken for jernbanesporet. Dette vil gi stor trafikk på Espavegen.

Veidekke har vurdert alternative løsninger, men ingen av dem gir en akseptabel risiko som gjør det forsvarlig å åpne vegen på nåværende tidspunkt. Blant annet vil det ikke være mulig å sette opp skille til myke trafikanter gjennom undergangen dersom vegen åpnes. Dersom den lysreguleres gir det store utfordringer med at køen på Espavegen som vil oppstå blir stående på et svært ugunstig sted i forhold til anleggstrafikken.  

Bildet viser vegen der Veidekke ikke vil klare å skille myke trafikanter fra bil- og anleggstrafikk gjennom undergangen dersom vegen åpnes for fri ferdsel.

Dersom vegen åpnes for fri ferdsel, så vil ikke Veidekke klare å skille myke trafikanter fra bil- og anleggstrafikk gjennom undergangen. Foto: ane NOR

Veidekke kommer til å gjøre løpende vurderinger, men forventer ikke å kunne åpne vegen med det første.

-  Vi er oppmerksomme på at dette ikke er et positivt budskap for dem som bor i området, men sikkerheten må alltid komme først. Vi forholder oss til Veidekkes vurderinger og vil følge arbeidet tett for eventuelt å gjøre tilpasninger underveis, sier Anteja Solberg, prosjektleder for Hestnes-tunnelen i Bane NOR.


Publisert: 1. september 2022 klokken 13:59

Oppdatert: 14. mars 2023 klokken 13:59