Veidekke sjekker terrenget over tunnelen

Vi har startet med vann- og frostsikring av Hestnestunnelen. Noe av massen som benyttes kan komme til overflaten ved starten av tunnelen. Veidekke er derfor i disse dager ute og sjekker i området på Kleverud.

Publisert: 17. januar 2023 klokken 00:00

Oppdatert: 14. mars 2023 klokken 15:07

Det er i området over tunnelen det eventuelt kan komme vann- og frostsikringsmasse opp til overflaten. Foto: Bane NOR

Vann- og frostsikringen inne i Hestnestunnelen foregår ved at det blir gjort innsprøytning av sement i fjellet. Noe av denne massen kan trenge gjennom grunnen og komme opp i dagen ved starten av tunnelen på Kleverud. Veidekke har derfor i disse dager folk ute for å sjekke at det ikke blir gjort skade på hus og eiendom.

Så langt det lar seg gjøre vil massen som eventuelt kommer til overflaten bli fjernet.


Publisert: 17. januar 2023 klokken 00:00

Oppdatert: 14. mars 2023 klokken 15:07