Omkjøringsvegen holdes stengt inntil videre

Av sikkerhetsmessige grunner har Statens Vegvesen gitt Veidekke tillatelse til fortsatt å holde vegen gjennom undergangen på Kleverud stengt. Det blir gjort løpende vurderinger underveis i arbeidet.

Publisert: 10. januar 2023 klokken 12:00

Oppdatert: 14. mars 2023 klokken 15:17

Bane NORs prosjektleder Anteja Solberg og Veidekkes anleggsleder Tom Stenseng ved skiltet som viser at vegen som går gjennom undergangen på Kleverud er stengt for gjennomkjøring for normal trafikk mens Veidekke har mye tungbiltrafikk ut og inn av anlegget i forbindelse med bygging av Hestnestunnelen.

Bane NORs prosjektleder Anteja Solberg og Veidekkes anleggsleder Tom Stenseng ved skiltet som viser at vegen som går gjennom undergangen på Kleverud er stengt for gjennomkjøring for normal trafikk mens Veidekke har mye tungbiltrafikk ut og inn av anlegget i forbindelse med bygging av Hestnestunnelen. Foto: Bane NOR

Arbeidet med å frakte ut steinmasser fra tunnelmunningen fortsetter. Det er også mye transport inn og ut av området rundt Markbekken. Veidekkes vurdering er at en åpning av vegen, enten helt eller med lysregulering, vil gi store utfordringer for trafikkavviklingen på Espavegen. Det vil også tidvis medføre trafikkfarlige sitasjoner.

Veidekke kommer til å gjøre løpende vurderinger av situasjonen og vil åpne vegen når forholdene ligger til rette for det.

-  Bane NOR hadde håpet at vegen kunne åpnes fra nyttår, men sikkerheten må alltid komme først. Vegen er åpen for moped og traktorer siden det ikke finnes noen annen omkjøringsmulighet for disse kjøretøyene. Vi forholder oss til Veidekkes vurderinger og vil følge arbeidet tett for eventuelt å gjøre tilpasninger underveis, sier Anteja Solberg, prosjektleder for Hestnestunnelen i Bane NOR.


Publisert: 10. januar 2023 klokken 12:00

Oppdatert: 14. mars 2023 klokken 15:17