Sprenging av rømningstunnel starter i september

Den togfrie perioden i august/september ble godt utnyttet og Veidekke er nå klare til å starte på sprenging av rømningstunnel syd på Hestnes. Dette skjer etter planen i slutten av september og vil varsles de mest berørte i forkant. Arbeidet med den sydlige tunnelmunningen til Hestnes-tunnelen er også i gang og sprengingen av selve tunnelen er planlagt å starte i oktober.

Publisert: 9. september 2022 klokken 09:00

Oppdatert: 14. mars 2023 klokken 15:22

Planlagte arbeidstider i anleggsperioden

Ved hver tunnelmunning/åpent landskap:
Mandag-lørdag kl. 0700 til kl. 1900

Inne i tunnelen:
Mandag-lørdag: Hele døgnet fra mandag kl. 0700 til lørdag kl. 1600. Det sprenges ikke etter kl. 2100.

 


Publisert: 9. september 2022 klokken 09:00

Oppdatert: 14. mars 2023 klokken 15:22