Hva skjer på Furnesbakken i sommer

7000 meter stålpeler til Tangenvika jernbanebru er snart på plass. I sommer kommer modulene til arbeidsflåtene som skal benyttes når brua bygges.

Publisert: 23. juni 2023 klokken 10:43

Stålrør fraktes over jernbanebrua på Tangen stasjon

En sommerettermiddag kom tilfeldigvis noen av stølrørene som som etter hvert skal bli en del av fundamentene for den nye Tangenvika jernbanebru mens fotografen ventet på toget. Foto: Bane NOR

Samtidig som stålrørene hver dag blir flere på Furnesbakken, pågår arbeidene med å bygge opp fyllingen som trengs for å etablere brufundament der brua når land på Tangenhalvøya.  Det blir også etablert verksted der blant annet stålrørene skal sveises sammen. Kaia som skal benyttes for å frakte utstyr ut i Mjøsa er ferdigstilt, og snart starter mottaket av moduler til arbeidsflåtene som skal benyttes når brua bygges.

Til sammen nesten 7 000 meter stålrør ligger lastet opp på anleggsområdet.

Nå gjenstår det bare 60 rør, så er hele leveransen på totalt 7 000 meter rør levert til Furnesbakken Foto: Bane NOR

Fjellskjæringen nordover på Furnesbakken 

Arbeidene med fjellskjæringen og fyllingen for ny jernbanetrasé vil pågå frem til årsskifte 23/24. Da er hovedarbeidene ferdige, men det vil pågå arbeider med fundamenter og bærelag for jernbane en tid fremover.

- Det skal totalt sprenges ca. 300 000m3. Per i dag er ca. 2/3-deler av dette arbeidet utført, sier prosjektleder for brua Gunnar Sletten. Han forteller også at all stein etter sprenging skal brukes på Furnesbakken.


Publisert: 23. juni 2023 klokken 10:43