Samferdselsministeren markerte gjennomslag i Hestnestunnelen

30 km dobbeltspor i Stange kommune er enda et hakk nærmere med fullt gjennomslag i Hestnestunnelen. Mandag 3. juni fikk samferdselsminister Jon-Ivar Nygård selv se hvordan det tilrettelegges for flere tog mellom Oslo og Hamar da han besøkte tunnelen.

  • Dobbeltspor gjennom Stange kommune
  • Prosjektnyheter
  • Dovrebanen
  • Utbyggingsprosjekt

Publisert: 10. juni 2024 klokken 15:52

I ført hjelm og vernetøy trykker statsråden på knappen som fyrer av salva. Skytebas passer på.

Jon-Ivar Nygård fyrer av en salve under markeringen i Hestnestunnelen. Foto: Trine Bratlie Evensen, Bane NOR

Gjennomslaget i tunnelen er en viktig milepæl i InterCity-prosjektet Kleverud-Sørli-Åkersvika. Når dobbeltsporet står klart, får reisende og godstog et mer effektivt og klimasmart tilbud mellom Oslo og Hamar.

De raskeste persontogene vil bruke under én time mellom Hamar og hovedstaden, og det blir plass til dobbelt så mange tog i grunnrute på strekningen.

Vil bygge helt til Hamar

Arbeidet i tunnelen er utført med betydelige gevinster i form av reduserte CO2-utslipp og kostnader. Tunnelprosjektet har også pågått skadefritt i over ett år.    

− Omstillingen til nullutslipp er ikke noe nytt. Men utslipp må også ned når vi bygger infrastruktur, og  resultatene fra Hestnestunnelen er musikk i en samferdselsministers ører. Utbyggingen vil gjøre fjerntogtilbudet mellom Oslo og Hamar mer attraktivt, sa Jon-Ivar Nygård i en tale til medarbeidere og gjester under markeringen.

Statsråden trakk også fram at regjeringen i ny Nasjonal Transportplan legger opp til å fullføre dobbeltsporet helt inn til Hamar stasjon.

Det nye dobbeltsporet gjennom Stange kommune, fra Kleverud i sør til Åkersvika i nord, skal etter planen stå klart ved utgangen av 2027. Med ny Nasjonal Transportplan kan imidlertid åpningen bli utsatt for å få synergieffekter og gevinster av å bygge dobbeltsporet ferdig helt inn til Hamar stasjon.

583 salver

Hestnestunnelen er 3.1 km lang. Fortsatt gjenstår flere grunnarbeider og gjennomslag i nordre rømningstunnel, men gjennomslaget i hovedtunnelen er et veldig synlig tegn på god framdrift.

Siden første salve i oktober 2022 har 583 salver sørget for å holde farten i prosjektet oppe. Tunnelen går under Hestnes fra Kleverud til Espa stasjon. Inngangen i sør går under Espavegen og fylkesveg 1600 ved Kleverud.

Veidekke utfører oppdraget med Hestnestunnelen som en totalentreprise.

− Vi er superstolte av Hestnestunnelen. Det er utfordrende med store byggeprosjekt, men mange her har drevet med innovasjon og utvikling som sparer oss for store miljøbelastninger. Og jeg må få takke Veidekke for et godt samarbeid, sa Bane NORs konsernsjef Thor Gjermund Eriksen.

Personene står sammen ved en mikrofon for å holde tale.

Bane NOR og entreprenøren Veidekke har samarbeidet tett for å bygge Hestnestunnelen. Her er konsernsjefene Thor Gjermund Eriksen fra Bane NOR (t.v.) og Jimmy Bengtsson fra Veidekke. Foto: Trine Bratlie Evensen, Bane NOR


Skrevet av:

  • Magnus Line

Publisert: 10. juni 2024 klokken 15:52