Varsel om når det sprenges på Tangen

Er det noen på Tangen som har hoppet i stolen de siste dagene? Meld deg på gratis varslingstjeneste så du vet når vi sprenger.

  • Prosjektnyheter
  • Dobbeltspor gjennom Stange kommune

Publisert: 1. februar 2024 klokken 14:05

Oppdatert: 1. februar 2024 klokken 14:15

Dronebilde til illustrasjon

Dette bildet viser skillet mellom bru-entreprisen og entreprisen Hæhre jobber med videre opp mot Stange sentrum. Foreløpig foregår sprengingen litt nord for dette skillet, men etter hvert vil Hæhre jobbe langs hele strekningen. Foto: Bane NOR

Som mange av dere kanskje allerede både har hørt og blitt informert om med skriv i postkassen, så har vår entreprenør Hæhre startet på sprengearbeidene for det nye dobbeltsporet nordover fra Furnesbakken og mot Stange sentrum.

Denne uken er de tre første salvene avfyrt. Det er det mange som har fått med seg. Etter hvert kommer det oftere sprenging, og kanskje flere om dagen. Det er store salver og mye arbeid som gjøres mellom hver gang det blir sprengt. Derfor vil det variere hvor ofte det sprenges og hvor mye lyd og vibrasjon det lager.

Gratis varsling når det sprenges

Før hver salve som sprenges blir det varslet med pulserende luftsirene i ett minutt. Når sprengingen av salven er ferdig høres en sammenhengende sirenelyd.

Du kan også melde deg på gratis varsling for når det sprenges. Varselet går til mobiltelefonen. Gå inn på www.Nabovarsling.no(├ąpnes i ny fane). Der finner du oversikt over landsdeler. Under Østlandet velger du KSÅ-3 Furnesbakken-Stange. Velg abonner. Deretter er det selvforklarende. Har du ikke mobiltelefon, kan du kontakte oss.

Lurer du på noe 

Har du spørsmål eller noe du vil ta opp med oss, treffer du oss:

Hæhre

Nabotelefonen hos Hæhre: 458 33 357
E-post: NabokontaktKSAa3@akh.no

Bane NOR

Nabotelefonen hos Bane NOR: 901 60 083
E-post: Stange_utbygging@banenor.no

Litt mer om opplevd støy og sannsynlighet for skader

Hæhre har lagt opp til at det skal tas hensyn til forholdene rundt naboer under sprengningsarbeidet. Salvestørrelsene som benyttes er tilpasset bygninger og grunnforhold i det aktuelle området. For å kunne holde kontroll på at sprengningssalvene ligger under det rystelsesnivået som er satt, blir det satt ut rystelsesmålere i forkant der det blir vurdert å være nødvendig. Disse har automatisk registrering og avlesing.

Vi opplever støy og vibrasjoner ulikt 

Fra naturens side er mennesket utrustet med stor følsomhet for vibrasjoner. Vi kan merke rystelser som er flere hundre ganger svakere enn grenseverdiene. Derfor kan sprengningene oppleves som kraftige og ubehagelige uten at det er fare for skader.

For mange er sprengningsarbeidet en ny og uvant opplevelse. Når det sprenges i fjellet vil personer i nærområdet føle at huset/bygningen rister litt. Dette vil nok noen oppleve som dramatisk. Det er en naturlig reaksjon at vi føler at huset vibrerer skikkelig kraftig selv om vibrasjonene er mye mindre enn hva huset tåler. Bevegelsene er i virkeligheten ganske små.

Sannsynligheten for at det skal oppstå skader eller farlige situasjoner er liten 

Ved sprengning skjer det en eksplosjon (detonasjon) som forårsaker et kraftig smell. Eksplosjonen av sprengstoffer utvikler store mengder gass som sender en trykkbølge gjennom luften. Trykkbølgen kan få vinduer og lette konstruksjoner til å vibrere. Belastningen er i de fleste tilfeller mindre enn ved kraftige vindkast.

For å hindre skader på grunn av rystelser, blir det utarbeidet grenseverdier for hvor store rystelser som kan tillates på den enkelte bygning. Dette er regulert i Norsk Standard og entreprenøren som utfører sprengningsarbeidene skal gjøre dette slik at vi holder oss innenfor grenseverdiene.

 

 


Publisert: 1. februar 2024 klokken 14:05

Oppdatert: 1. februar 2024 klokken 14:15