Fraråder ferdsel på isen i Tangenvika

Isen har lagt seg på Mjøsa. Samtidig pågår Bane NORs arbeid med ny bru over Tangenvika for fullt, noe som påvirker isforholdene. Vi fraråder derfor ferdsel på isen i området.

  • Prosjektnyheter
  • Dobbeltspor gjennom Stange kommune

Publisert: 16. februar 2024 klokken 13:34

Råk i isen

Arbeidene flytter seg og det varierer hvor det er åpent vann. Bildet viser arbeid på Furnesbakkesiden av Tangenvika Foto: Frode Moen, Bane NOR

Bane NORs arbeid i Tangenvika pågår som normalt selv om isen har lagt seg på Mjøsa. Entreprenøren holder råken åpen der de til enhver tid jobber med fundamentene til brua. Derfor vil det variere hvor det er åpent vann. Arbeidet foregår også i stor grad under vann og er lite synlig for oss fra overflaten. I tillegg slipper de også ut vann fra renseanlegget på minst 25 meters dyp. Isen i dette området er derfor ikke sikker, selv om den kan virke tykk.

På Espa-siden er det også aktivitet ved og under isen. På denne siden pumpes det ut vann flere steder på samme dyp som nevnt over. Utslippspunktene ligger et godt stykke ut fra land. Det ene ligger rett nord for Bolleland. Der er det mulig å observere et stort hull i isen. Det andre ligger ved Espa stasjon. På denne siden av Tangenvika er det dermed også usikker is i flere områder.

Vi fraråder ferdsel på isen i Tangenvika og henviser til isvettregler, for eksempel på Redningselskapets nettsider(├ąpnes i ny fane)


Publisert: 16. februar 2024 klokken 13:34