Veidekke endrer arbeidstider

Veidekke endrer arbeidstid i og utenfor tunnelen, men endringene inne i tunnelen vil ikke naboer merke. Utenfor tunnelen gjelder endringene i hovedsak for utkjøring av stein fra tunnelen frem til kl. 2300 mandag til lørdag.

  • Prosjektnyheter
  • Dobbeltspor gjennom Stange kommune

Publisert: 5. oktober 2023 klokken 11:02

Tunnelmunning nord

På Espa, ved tunnelmunningen i nord, er det travel aktivitet med å bygge tunnel og overgang til Tangenvika jernbanebru. Foto: Bane NOR

Veidekke utfører arbeid inne i Hestnestunnelen hele døgnet fra mandag kl. 0600 til søndag kl. 0100. Det skal ikke sprenges mellom kl. 2300 og kl. 0700.

Arbeid med lasting og transport ute i dagen ved tunnelåpningene foregår i tidsrommet kl. 0700 til kl. 2300 mandag til lørdag.

Det skal ikke foregå støyende arbeider utenfor tunnelen i tidsrommet kl. 2300 til kl. 0700, men transport med biler vil kunne forekomme.

Annet arbeid ute i dagen skal foregå mellom kl. 0700 og kl.1900 mandag til lørdag. Det er imidlertid ett unntak. Betongarbeidene på Kleverud gjennomføres mellom kl. 0700 og kl. 1930 mandag til lørdag.


Publisert: 5. oktober 2023 klokken 11:02