Utbyggingsarbeid mens det er stengt for togtrafikk i oktober

Strekningen Eidsvoll-Lillehammer er stengt fra 7. til 15. oktober for å koble på dobbeltsporet fra Eidsvoll til Langset ved Minnesund. Denne perioden benytter utbyggingsprosjektet til å gjøre forberedende arbeid på Kleverud, Espa, Sørli og Stange stasjon.

  • Prosjektnyheter

Publisert: 25. september 2023 klokken 12:56

Oppdatert: 5. oktober 2023 klokken 12:12

Illustrasjonsbilde av jernbanesopor

På Kleverud skal vi legge ny trasé med skinner og kontaktledningsanlegg, mens strekningen er stengt for togtrafikk. Foto: Bane NOR, Thorleif Fjeld

Vi forsøker å legge mest mulig arbeid til dagtid mellom kl. 0700 og kl. 1900, men det vil også være noe støyende arbeid som må utføres på kvelds- og nattestid samt søndager.

Husstandene på Kleverud som berøres av støy på nattestid vil få tilbud om alternativ overnatting. Ved Stange stasjon vil de nærmeste naboene få en invitasjon til å kontakte oss i Bane NOR dersom det er behov for alternativt oppholdssted på dagtid når det bores fundamenter.

Alle arbeidene som utføres i perioden hvor det er stengt for togtrafikk kommer i tillegg til det ordinære arbeidet med byggingen av dobbeltsporet.

Døgnkontinuerlig arbeid på Kleverud

På Kleverud skal Veidekke flytte dagens jernbanespor over på den nye fyllingen. Dette sporet vil ligge permanent og bli dobbeltsportraséens østre spor.  Arbeidet inkluderer også oppføring av kontaktledningsmaster til ledninger som skal gi togene kjørestrøm samt arbeid knyttet til signalanlegget. Dette medfører anleggstrafikk fra gravemaskin, traktor og vibrasjons- og pakktog for å nevne noe. Arbeidet er døgnkontinuerlig alle dager i perioden. Berørte naboer blir tilbudt alternativ overnatting.

I tillegg skal det legges ut pukk i traséen. Da benyttes det lastebiler og det blir tipping av stein. Dette arbeidet forgår på dagtid alle dager i perioden.

Arbeid på dagtid på Espa

På Espa, på nordsiden av den gamle stasjonsbygningen, skal Implenia bore ned en rørvegg som skal bidra til å sikre stabilitet for dagens jernbane i byggeperioden. Arbeidet utføres med borerigg og foregår på dagtid alle dager i perioden. Det er ikke forventet at det er behov for alternativt oppholdssted.

To dager med dagarbeid på Sørli

Ved tømmerterminalen på Sørli skal Veidekke Bane bore og sette ned fem fundamenter for kontaktledningsmaster fra et boretog på dagtid søndag 8. og mandag 9. oktober. Boringen av hvert fundament tar rundt én time, så støyen er ikke kontinuerlig, men fordelt over dagene. Fundamentene skal også gyses fast, men det medfører ikke noe spesiell støy. Det er ikke forventet at det er behov for alternativt oppholdssted.

Dagarbeid på Stange stasjon

Lørdag 7. samt mandag 9., tirsdag 10. og onsdag 11. oktober skal Veidekke Bane bore og sette ned fundamenter for kontaktledningsmaster fra et boretog på dagtid. Boringen av hvert fundament tar rundt én time og avstanden mellom fundamentene er ca. 50 meter. Boringen foregår derfor ikke kontinuerlig, men vil oppleves som støy som er fordelt over dagen. Fundamentene skal også gyses fast, men det medfører ikke noe spesiell støy. Arbeidet flytter seg innfor stasjonsområdet, så støyen vil oppleves forskjellig avhengig av hvor det til enhver tid bores. De nærmeste boligene til få tilbud om alternativt oppholdssted.

I tillegg utfører de gravearbeider, heising av kontaktledningsmaster og jernbaneteknisk arbeid fra skinnegående maskiner og gravemaskiner på dagtid alle dager i perioden.

Annet drifts- og vedlikeholdsarbeid 

I tillegg til arbeidet vi i utbyggingsprosjektet utfører i denne perioden, benytter Spordrift anledningen til å gjennomføre ordinært drifts- og vedlikeholdsarbeid på Dovrebanen. På strekningen Espa-Åkersvika skjer dette på dagtid alle dager i perioden.

Bane NOR både ønsker og prøver å ta hensyn

I Bane NOR er vi klar over at det til tider er krevende for naboene å forholde seg til arbeidene med bygging av nytt dobbeltspor gjennom Stange kommune. Vi både ønsker og prøver å ta hensyn, og håper på forståelse for ulempene arbeidene medfører.

I enden av alt dette blir det kortere reisetid og flere avganger med toget mellom Oslo og Hamar.


Publisert: 25. september 2023 klokken 12:56

Oppdatert: 5. oktober 2023 klokken 12:12