Trygt over Markbekken i 143 år

Togene på Dovrebanen kjører på en liten og svært solid bru når de passerer Markbekken på Kleverud. Når dobbeltsporet står ferdig, og brua pensjoneres som jernbanebru, har den sørget for trygg ferdsel over bekken siden 1880.

  • Prosjektnyheter
  • Dobbeltspor gjennom Stange kommune

Publisert: 17. februar 2023 klokken 10:44

Bildet viser brua over Markbekken ble bygget i 1878 og tatt i bruk i 1880. Når det nye dobbeltsporet står klart, vil det passere på en ny konstruksjon. Øverst til høyre på steinblokkene kan man skimte signatur og årstall som er risset inn. Kjetil Myhren Bøyeie, som er byggeleder dagsone var på befaring i høst sammen med byggeleder tunnel, Thorleif Fjeld, som har tatt bildet. Bak i bildet ligger brua (kulverten) for fylkesvegen.

Brua over Markbekken ble bygget i 1878 og tatt i bruk i 1880. Når det nye dobbeltsporet står klart, vil det passere på en ny konstruksjon. Øverst til høyre på steinblokkene kan man skimte signatur og årstall som er risset inn. Kjetil Myhren Bøyeie, som er byggeleder dagsone var på befaring i høst sammen med byggeleder tunnel, Thorleif Fjeld, som har tatt bildet. Bak i bildet ligger brua (kulverten) for fylkesvegen. Foto: Thorleif Fjeld, Bane NOR

Det nye dobbeltsporet på Kleverud vil ligge noen meter øst for dagens trasé der den passerer Markbekken. Det betyr at det blir bygget en ny bru over bekken.

143 års innsats

Dagens bru, som toget har kjørt på siden 1880, er bygget i naturstein, og byggeåret er hugget inn sammen med en "signatur".  Den er bygget i tørrmurt naturstein, sirlig tilhugget og plassert av dyktige håndverkere. Enkelte av steinblokkene veier flere tonn.

Brua ble satt i drift i 1880, og konstruksjonen over natursteinmurene var trolig i stål. Denne ble på et tidspunkt erstattet med et betongdekke, men selve natursteinmuren er den opprinnelige som ble bygget i 1878. og tatt i bruk to år etter.

Monument på godt håndverk

Dette er ingen stor og prangende konstruksjon, men likevel et monument på godt håndverk og dyktighet som har vært helt nødvendig for å få togene trygt over Markbekken i 143 år.  Brua har stått imot vær og vind, et utall flommer, mange tusen togpasseringer og den har i tillegg klart seg gjennom to verdenskriger.


Publisert: 17. februar 2023 klokken 10:44