Infomøter i april

Velkommen på Tangen 12. april og på Stange 26. april.

  • Prosjektnyheter
  • Dobbeltspor gjennom Stange kommune

Publisert: 20. mars 2023 klokken 10:02

Situasjonsbilde fra Furnesbakken i midten av mars 2023

Situasjonsbilde fra Furnesbakken i midten av mars. Bildet viser bygging av kai, tilpasninger der brua skal komme over fra Espa-siden, og starten på traséen videre nordover. Frode Moen, Bane NOR

Bane NOR orienterer om status og fremdrift for de ulike arbeidene på hele strekningen mellom Kleverud i sør og Åkersvika i nord. Møtet på Tangen vil i all hovedsak dreie seg om arbeidene med tunnel, bru og ny trasé nordover mot Sørli, mens møtet på Stange vil ha fokus arbeidene som kommer i Stangebyen og nordover til Åkersvika. 

Informasjonsmøtet på Tangen 

Tid: Onsdag 12. april, kl. 1800
Sted: Samfunnshuset på Tangen (Tangen skole), Refling Hagens veg 49

Informasjonsmøtet på Stange 

Tid: onsdag 26. april, kl. 1800
Sted: Stangehallen, Ljøstadvegen 15

Velkommen!


Publisert: 20. mars 2023 klokken 10:02