Bane NOR starter hogst og riving av hus i ny trasé

Bane NOR har inngått avtaler om hogst og riving av innløste eiendommer i traséen fra Tangenområdet og nordover mot Åkersvika. Arbeidet starter denne høsten.

  • Prosjektnyheter
  • Dobbeltspor gjennom Stange kommune

Publisert: 23. august 2023 klokken 14:28

Illustrasjonsbilde hogst

Dette er et område som ikke er ferdig hogd og som er en del ev hogstentreprisen. Foto: Bane NOR

Både hogst og riving har oppstart i månedsskifte august/september. I all hovedsak blir det jobbet fra sør mot nord, men det vil være enkelte unntak. Arbeidet vil ikke foregå kontinuerlig, så det strekker seg over hele utbyggingsperioden for dobbeltsporet.

Hogstarbeidet er planlagt å komme frem til Stangebyen før jul i år. Rivekontrakten starter i Stange i september. 

Arbeidstider

Som hovedregel vil arbeidstiden være mandag til fredag mellom kl. 0700 og kl. 1900.  Det vil kunne bli avvik fra dette, men da varsles de berørte naboene.

Arbeidet foregår på Bane NORs eiendom, men det vil bli anleggstrafikk med lastebiler, gravemaskiner og utstyr det er behov for gjennom nærliggende områder. I tillegg blir det ut frakting av tømmer en stund etter hogsten.

Når kommer arbeidet der jeg bor?

Vi varsler berørte naboer og områder før arbeidet starter.

Har du spørsmål kan du kontakte oss i Bane NOR på nabotelefonen 901 60 083 på hverdager mellom kl. 0900 og kl. 1500.


Publisert: 23. august 2023 klokken 14:28