Merking av seilingsleden

Arbeidene med Tangenvika jernbanebru er godt i gang og på sensommeren starter arbeidene i Tangenvika utenfor Furnesbakken. Anleggsområdet er godt merket.

  • Prosjektnyheter
  • Dobbeltspor gjennom Stange kommune

Publisert: 22. juni 2023 klokken 15:09

Kart Tangenvika

Anleggsområdet er markert med rød sirkel i kartutsnittet. Foto: Mjøsa Båtforbund

Anleggsområdet dekker nesten halve bredden av Tangenvika og er markert med flytende gule bøyer med hvite lys. Det er ikke tillatt å benytte båt innenfor markeringsbøyene, da dette kan medføre stor risiko.

Lektere og arbeidsfartøyer som er i bruk benytter dagsignal og navigasjonslanterner. Entreprenøren Implenia benytter også noen mindre arbeidsbåter i området.

Kartutsnitt

Anleggsområdet på vestsiden av vika er markert i grønt Foto: Implenia

Ber om respekt for 5 knops hastighet

For å redusere risiko for bølger og dermed skader på utstyr, ber vår entreprenør om at skiltet med 5 knops hastighet i hele vikas bredde blir respektert. Begrensningen gjelder i området mellom de fire godt synlige skiltene på land.

Kart

Kartutsnittet viser der 5-knopsskiltene er plassert Foto: Mjøsa Båtforbund

Anleggsvirksomhet de neste tre årene

Arbeidene vil flytte seg i anleggsperioden som varer til brua er ferdig. Sjømerkingen gjelder for denne sesongen. Det kommer ny informasjon før sesongen 2024.

Godt samarbeid med Mjøsa Båtforbund

Både entreprenøren Implenia og Bane NOR har et godt samarbeid med Mjøsa Båtforbund, som hjelper oss å holde de ulike lokale båthavnene orientert. Du kan også følge informasjon om seilingsleden på Mjøsa Båtforbunds nettsider: Navigasjonsvarsel anleggsområde Tangenvika(├ąpnes i ny fane)

OBS! OBS!

Vi vil minne om at det ikke er tillatt å gå inn i anleggsområdet noen steder – hverken fra land eller vann. Dette er av hensyn til egen sikkerhet, så vi håper forbudet respekteres.

God sommer og god seilas!


Publisert: 22. juni 2023 klokken 15:09