Bruarbeidene starter når vannstanden tillater det

Bane NOR planlegger å starte arbeidet i Mjøsa med å bore den første pelen til brufundamentet utenfor Furnesbakken i midten av september. Sannsynligvis blir det i løpet av uke 38, men vannstanden i Mjøsa er avgjørende for oppstartstidspunktet.

  • Dobbeltspor gjennom Stange kommune
  • Prosjektnyheter

Publisert: 7. september 2023 klokken 12:19

Oppdatert: 22. juni 2023 klokken 13:19

Oversikt over oversvømmet kai

Slik så kaianlegget ut tidligere i august. Nå er vannet heldigvis på vei ned. Foto: Bane NOR

På denne siden:

Arbeidet gir støy på dagtid, men det vil ikke være kontinuerlig støy. Bane NORs entreprenør Implenia har arbeidstid mandag til lørdag fra kl. 0700 til kl. 1900. Det er ikke arbeid på søndager.

Alt pelearbeid er planlagt ferdigstilt i begynnelsen av 2025, mens arbeidene med å bygge hele brua vil være ferdig i 2026. Deretter starter arbeidet med skinner og kontaktledninger.

Starter utenfor Furnesbakken

Vi starter utenfor Furnesbakken med det første fundamentet med borede peler. Dette er akse 14, som vist på bildet. Arbeidet med dette fundamentet er ventet å ta tre til fire uker. Deretter går vi rett over på neste akse, akse 13, som ligger på samme side. Det skal bygges fem akser (14-10) på vestsiden før tilsvarende arbeid utføres på Espa-siden vinteren/våren 2024. De to gjenstående fundamentene på Furunesbakkesiden, aksene 15 og 16, bygges henholdsvis som støpt på bunnen/direkte fundamentert og med stålkjernepeler boret gjennom fyllingen på land. Dette utføres i perioden oktober 2023 til april 2024.

Skisse brupeler

Tegningen er sett fra nord med Espa til venstre og Furnesbakken til høyre. Her kan du se hvilke peler som har hvilket nummer. Foto: Implenia

Arbeidene på Espa-siden

Når akse 10 på vestsiden er ferdig rundt april 2024, starter vi å bore aksene 4 og 3 innerst på Espa-siden. Samtidig vil det pågå arbeid i akse 2 som støpes direkte på bunnen med stålkjernepeler.

Men før det, fra 7. til 15. oktober, når det ikke går tog fordi dobbeltsporet over Minnevika skal kobles til Dovrebanen, starter arbeidet med å sette ned rørspuntvegg mellom togsporet på Espa og Mjøsa der anleggsvegen ender nedenfor jernbanefyllingen. Når veggen er satt kommer de tilbake for videre arbeid for å akse 2 når vannstanden er på det laveste vinteren/våren 2024. Dette kommer vi tilbake til for dem som berøres.

Akse 1 etableres på land, mens akse 2 etableres direkte på sjøbunnen med stålkjernepeler. Dette blir gjort senere, og vi vil komme nærmere tilbake til dette.

Aksene på midten

De øvrige aksene på midten, 5 til og med 9, skal utføres med rammede peler, som er en annen peletype. Dette arbeidet starter etter planen i juli 2024. Det vil imidlertid utføres prøveramming i oktober. Dette er forventet å støye noe mer. De som berøres av dette blir varslet.  


Publisert: 7. september 2023 klokken 12:19

Oppdatert: 22. juni 2023 klokken 13:19